3 resultater
Formålet med boringene var å undersøke kalksteinsforekomsten. Det ble boret i alt 295,90 meter fordelt på 3 hull.
Det ble boret 21 hull, de aller fleste på 28 - 30 meter.
I forbindelse med prosjektering av Røyrvikfoss kraftverk skulle overdekkets mektighet fastlegges langs et antall profiler. Målingene ble overalt utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble ganske gode og har gitt grunnlag for relativt entydige tolkninger.