12 resultater
Forundersøkelsr for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 300 pe. Foreslått gravet brønn og / eller fortsatte dypsnittundersøkelser.
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 50 pe. pluss jordbruksvanning. Foreslått vertikal rørbrønn.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Ovarsiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for 300 pe. Foreslått forundersøkelser ved Haugen ( 4184 65385 og på nordsiden av elva ). Akutt behov for vann til to gårder foreslås løst ved liggende rørbrønn ( masseskifte ) ved elva ( 4207 65392 ).
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 200 pe. Meget gode forhold. Foreslått 6" - rørbrønn, vertikal m/7m slissefilter mellom 8 og 15 m. under terreng.
Radiometriske Bilmålinger ble utført på 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt 46 anomalier, hvorav 8 så sterke at de er særskilt beskrevet. De fleste av disse ligger i pegmatitt. I en av disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran.
Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen på en pegmatittkropp som var omgitt av amfibolitt og glimmerskifer. Det ble målt tre profiler over kroppen. Ved hjelp av de målte anomalikurvene og modellberegninger har en funnet at pegmatittkroppen har et dyp (tykkelse) på ca. 300 m.
Rapporten omhandler forslag til masseutskiftning ved anleggelse av en ny rørbrønn i løsmateriale på Evjemoen. Forslag ble gjennomført i juli 1976 i samsvar med oppsettet i skriv 26/3 - 76. Dataene er registrert, anlegget fungerer utmerket.
Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 500 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser ved NV - siden av vannet.