3 resultater
I 1966 ble det av NGU boret 12 hull ved Lid feltspatgruve, NGU Rapport nr. 736. Under det foreliggende oppdrag ble de boret ytterligere 6 hull av samlet lengde 172,60 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 754. Det ligger flere feltspatbrudd ved Lid. I ettertid har en ikke fastlagt nøyere hvor det ble boret.
Innenfor et område på ca. 1 200 km2 i strøket Bamble - Grimstad, ble det i feltsesongen 1969 samlet inn 1 800 humusprøver, 700 bekkesedimentprøver og 60 bergartsprøver. Hovedhensikten var å lokalisere prospektivt interessante områder for nikkel-, kobolt eller kobbermineralisering. Etter analysering av prøvene på Ni, Cu, Fe, Mn kan følgende generelle konklusjon trekkes: 1. Kobolt er det element som best indikerer tilstedeværelsen av gabbro. 2.
Antall profilkilometer 5550. Profilavstand 500 meter. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført radiometriske målinger. Målingene utført 1969. Prosjektleder H. Håbrekke.