1 resultater
Oppgaven var i første omgang å klarlegge betingelsene for magnetisk rekogno- sering av de kjente jernmalmforekomster, samt eventuelt å fastslå utstrekning langs strøket og mulig forbindelse mellom forekomstene. Forekomstene ligger i et langstrakt 50-300 meter bredt belte av skarn omgitt av gneis (migmatitt). Ved Tingstveit ble målt et felt med utstrekning 1,9 km x 0,4 km og ved Læres- tveit et felt med utstrekning 1,1 km x 0,4 km. Målingene ble foretatt med Schmidt vertikal-magnetometer.