3 resultater
Det var planlagt et hyttefelt med i alt 80 hytter, og det var ønsket grunn- vannsforsyning til disse. To steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til vanning av gartneriet. Steder for brønnboringer i fjell ble tatt ut.
Kroen får i dag vann fra en borebrønn i fjell, men i forbindelse med planlagt utvidelse ønskes mer vann. Sted for borebrønn i grus ble anbefalt.