4 resultater
Rapporten beskriver resultatene fra undersøkelser utført ved Trollheimen Kraftanlegg. 1. Geologiske undersøkelser langs overføringstunnelen Vindøla - Gråsjø. 2. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Rinna - Bjønnåli. 3. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Bjønnåli - Lille Bulu. 4. Geologisk kartlegging av omløpstunnelen ved Gråsjø.
Rapporten beskriver de geologiske forhold i tilløpstunnelen til kraftstasjonen ved Trollheimen Kraftanlegg spesielt i forbindelse med sikringstiltak mot ras.
Rapporten inneholder geologiske iaktagelser fra befaringer ved: 1. Fossafjellvatn, 2. Grøttevatn, 3. Mongevatn - Romsdal.
Antall profilkilometer 4000. Profilavstand 4 km. Sjøkart nr. 308 målestokk 1:350 000. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Kontinentalsokkelen. Målingene utført 1966. Prosjektleder H. Håbrekke.