Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

6244 resultater
... ble tatt ut i granitt. Grunnvannsforsyning til landsted Risholmen. ...
... til ny borebrønn blir gitt. Veiarbeid, mulig skade borebrønn. ...
... til fjell varierer mellom 20 og 76 m. Seismiske målinger Skromoterassen, Agle. ...
... øvingsoppgaver, løsninger og eksempler. BASIC-kurs Hp2647. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til hytte Voksenkollen. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til 3 hus Høybråten. ...
... og en kan ikke regne med mye vann. Grunnvann til eiendom Bygdøy. ...
... 0382, 0383, 0384, 0282 Grunnvannsforsyning til Brygghaug Senja ...
... fra Timslandstjern. Grunnvannsforsyninger til eneboliger Stavdal. ...
... sikring av de anlagte rørbrønnene. Grunnvannsbrønnene Ringebu. Klausulering sikringstiltak ...
... er også diskutert. Grunnvannsforsyning til Østeråt Nesodden. ...
... utnyttes i området. Grunnvannsforsyning til fiskebruk Haramsøy. ...
... er foreslått. Forurensning i borebrønn, Vettås Radøy. ...
... hytte med 30 sengeplasser. Vannforsyning til studenthytte Brunkollen. ...
... perioden. Grunnvannsmuligheter for industriutbygging Kårstø. ...
... 1976. Prosjektleder H.Håbrekke Omtegning av flymålinger kontinentalsokkelen ...
... David Roberts Lars Olsen Gråsteinen 3: Geologi Varangerhalvøya. ...
... Samling av takvann anbefales. Vannforsyning til hus Ildtjernet. ...
... har vært misslykket. Grunnvannsforsyning til Engli Skreia. ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Nesodden. ...
... til kontinental- skråningen. A: finkornige sedimenter skråningen; B: grove sedimenter øvre delen av skråningen; C: ... vanligvis mye grovere, og kan bestå av grusholdig sand med stein (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under ...
... kan sannsynligvis gi grunnvannsforsyning til Akkarfjord Kvaløya og Nordmannsneset og Solslett Seiland. For Nordmannsneset kan det være like aktuelt å knytte seg til ...
... å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort ... magnetitt- og apatittkonsentrat fra forekomsten. En prøve ca. 25 tonn er tatt ut og oppredningsforsøk er gjort hos MINPRO AB i ...
... 86.138 Omfatter videre utbygging av grunnvannsanlegget Braskereidfoss i området øst for Glomma ved Braskereidfoss kraftverk. ... Vedrørende videre utbygging av grunnvannsanlegget Braskereidfoss i området østsiden av Glomma ved Braskereidfoss ...
... Gardermoen flyplass og hoveddelen av grunnvannsmagasinet Øvre Romerike. Forsøk å beskytte grunnvannsressurser Øvre Romerike ved hjelp av en kunstig ...
... E-6 Mogreina - Bogsrud. - Vurdering av mulige skader brønnene Baserud og Blakkesrudenga. ...
... Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende anleggsskader private grunnvannsforsyninger langs parsellen Langmyra-Bukkemyra E6 i Gratangen kommune. ...
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...
... Mauring, Eirik Sveian, Harald 0800-3416 92.273 forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har ... er dominert av et grovt bølgevasket topplag av grus og stein over grusig sand med overgang til finsand og silt ned mot ...
... Utstyr til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for ...
... Utstyr til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for ...
... Avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal, er styrket i troen å utvinne mineraler fra dyphavet. Her sammen med kolleger fra inn- og utland under arbeidsmøtet NGU.   Interessen øker for metallene og mineralene som befinner ...
... kan gi ny og viktig kunnskap om mineralforekomster øya. Steinprøver Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full vigør i fjellsida ...
Tilgangen rent drikkevann er generelt veldig god i Norge. 90% er tilknyttet vannverk ... ned i brønnen. Du kan lese om drikkevann og helse Folkehelseinstituttets nettside . de fleste steder i Norge regner eller snør det ganske ofte. Ikke alle er ...
Slik ser NGUs side Facebook ut. Nettsamfunnet har om lag 1,5 millioner norske brukere og noen ... NGU har valgt å bli med ved å lage sin egen omtaleside Facebook og en profilside YouTube. Slike nettsteder åpner i stor grad for at besøkende kan bidra ...
... skal blant annet finansiere en forsker i 20 prosent stilling Svalbard. UNDERTEGNET: Morten ... Forskeren skal bidra i undervisning og drive egen forskning Svalbard med logistikkstøtte fra UNIS, forteller Morten Smelror. ...
kontorpulten øverst i NGU-bygget Lade, ligger kartbladene spredt utover. Sauda, Odda, Dalen - det er ... har banet vei for et enklere og mer moderne blikk geologien. Men fremdeles er det det blotte øyet som gjelder for ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...
... VINTER: Forskerne måler ikke tyngdekraften ved å sitte kontor. Her er det Jomar Gellein som er ute en vinterdag. ... bruker et gravimeter under arbeid ved en nedsnødd varde Finnmarksvidda. - I løpet av de siste årene har vi ...
... også til kartlegging av miljøforhold og forurensing havbunnen. Her brukes det prøvetakingsutstyr spesielt beregnet for myk ... som lever i sedimentene. Grabben tar prøve av et areal 0,25 m2. Geologene følger med når prøvetakeren kommer dekk (figur ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.