Lantan

Lantan er den vanligste av de sjeldne jordartene. Viktigste bruksområde for lantan er som tilsetning til glass og optiske fibre.