NADAG database og kartinnsyn

Databasemodellen for NADAG er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige undersøkelser og Geotekniske undersøkelser. NADAG kartinnsyn viser data fra en rekke ulike databaser og tjenester.

NADAG er en felles innsynsløsning for ulike typer grunnundersøkelser. Tilgjengeligheten til data i kartinnsynet varierer. Enkelte datasett kan man klikke på, mens andre fungerer som et bakgrunnskart.

NADAG kartinnsyn

Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser (NADAG)
Fungerer på samme måte som andre kartinnsyn fra NGU og er tilpasset mobil og nettbrett.
Man kan velge mellom ulike standardvalg under «Temakart», eller man kan velge fra «Kartlag (avansert)» for å skru av og på lag som man ønsker.

Image
Utsnitt av kartet NADAG hvor vi ser ulike farger fra gult (lav) til rød (høy) tetthet av grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser (NADAG) avansert
Grensesnittet i kartinnsynet har en verktøylinje i toppen og tegnforklaringer til høyre. Tegnforklaringene skal være i henhold til de tematiske lagene som til enhver tid er synlige.

Dekningsgrad

Dekningsgraden til geotekniske data i NADAG varierer avhengig av hvor i landet man er og hvor mye dataeiere har levert. Det eksisterer en god del geotekniske data som ikke enda ligger i NADAG. Finner man ikke data i NADAG, kan man ta kontakt med kommunen eller geotekniske konsulentfirma lokalt for å sjekke om det er gjort undersøkelser i det aktuelle området.

Visning av data

Visning av data i NADAG har samme prinsipp for hele landet. Der det er mye data, kan det bli en overlapp og data vil ligge svært tett. I slike tilfeller benyttes mulighetene som ligger i NADAGs kartinnsyn for å skru av og på lag, endre rekkefølge, og endre transparentheten for å få et kartinnsyn som fungerer for ditt formål. Prosjektområder kan være svært store, slik at det ser ut som om hele kartbakgrunnen er grønn. I tilfeller der det er levert borehull (GB) til prosjektområdene (GU), vises disse som blå punkter. Man kan klikke på både grønne polygoner og blå punkter og få tilgang til mer informasjon.