Kartlegger geologien i Møre og Romsdal fra lufta

Image
Bilde av målesonde
Målesonde for Pegasus’ helikopter:Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. Foto: NGU

Fra slutten av mai og i cirka fem uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i kartleggingen av mineralressursene i fylket. Flyvningene skjer i et område fra Eide i nordøst til Julsundet i vest, og fra Isfjorden i sørøst til Sjøholt/Skodje i sørvest.

Målesonde

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Lav høyde

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen sammen med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Image
Kart over undersøkelsesområdet
Dette er undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter. Figur: NGU

Kontaktpersoner

Nyhetsarkiv