Erbium

Den sjeldne jordarten erbium brukes i hovedsak til å gi spesielle egenskaper til glass og optiske fibre. Glass tilsatt erbium får en sterk rosa farge. Solbriller med rosa glass kan innholde 5% erbium.