Terbium

Den sjeldne jordarten terbium brukes til spesielle magnetstaver. Magnetstavene utvider seg i lengde når de utsettes for magnetfelt, noe som er nyttig i høyttalere.