UNESCO-status for Geopark Sunnhordland

Image
En person står ved store jettergryter som er runde hull i berget. En annen person sitter høyere opp i berget ved en jettegryte.
Jettegrytene i Rullestad. Foto: Finn Bakke
Geopark Sunnhordland er nå den fjerde geoparken med UNESCO-status i Norge. Vedtaket ble fattet i Paris med akklamasjon på selveste 17. mai. Parken med hovedsete på Mosterhamn i Bømlo kommune i Vestland har dermed havnet i storfint selskap.

I Norge har Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, Magma Geopark i Rogaland og Trollfjell Geopark i Nordland alle status som Unesco Globale Geoparker.

I arbeidet med å bringe Geopark Sunnhordland fram til UNESCO-status har blant annet forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) vært en viktig bidragsyter som medlem av geoparkens faglige råd.

Internasjonal viktighet

- En UNESCO Global Geopark må inneholde geologisk arv av internasjonal viktighet og formidle sammenhengen mellom geologi, og kultur- og naturarv. En geopark skal øke de besøkendes forståelse for klimaendringer og naturfarer, øke kunnskapen om landskapsverdier, styrke områdets identitet og stimulere næringslivet, forklarer NGU-forsker Terje Solbakk.

Han arbeider mye med geologisk mangfold og vår geologiske arv, og kjenner Sunnhordlands fortrinn godt.

60 severdigheter

- Av våre 60 lokaliteter i UNESCO-søknaden er 22 av internasjonal verdi, understreker daglig leder Brynjar Stautland i geoparken.

Image
Hespriholmen
På Hespriholmen finnes flere steinbrudd fra steinalderen, råstoff til produksjon av grønnsteinsøkser. Produksjonen startet for 10 000 år siden, og bruddene var mer eller mindre i kontinuerlig drift i 5700 år… På bildet ser vi to nabobrudd fra sjøen, seks meter over dagens havnivå. Foto: Tom Heldal
Image
Svaberg ved Helgeneset
Ved Helgeneset viser svabergene oss et tverrsnitt gjennom lavastrømmer. Mesteparten av bergveggen er putelava. Personen står på konglomerat under lavaen. Til høyre ser vi en diabasgang, en lavafylt sprekk, som har trengt inn i lavaen etter at denne var avsatt. Foto: Tom Heldal

- Hespriholmen med sin nesten 6000-årige historie som kilde for grønsteinsøksene på Sørvestlandet er et geologisk kulturminne som vi tør påstå er unikt i verden. Jettegrytene i Rullestad, lengst øst i Sunnhordland, er også en spektakulær lokalitet, likedan putelavafeltet på Helgeneset. Fjellet Siggjo er et kjent og karakteristisk seilingsmerke på Norskekysten og i dag et yndet turmål med utsikt over hele Sunnhordland med et neolittisk rhyolittbrudd på toppen. Og ikke minst er Røyrvikeskaget på Møkster, med sitt eksploderte magmakammer, et fascinerende og lett tilgjengelig eventyrlandskap, sier en engasjert og entusiastisk Brynjar Stautland.

Koordinerer komitearbeid

Terje Solbakk forteller at NGU har en viktig rolle i arbeidet med geoparker i Norge.

- Vi koordinerer Norsk komite for geoparker og geoarv, som sjekker og kvalitetssikrer søknader og dokumenter før de sluses over til UNESCO-systemet. Komiteen godkjenner også søknader om status som Norsk Geopark, et forstadium til en UNESCO-søknad, forteller Terje Solbakk.

I komitéen sitter en representant fra hver av Norges geoparker, fra universitetssektoren, Innovasjon Norge, Norsk geologisk forening (NGF) og Miljødirektoratet, sammen med observatører fra UNESCO-sekretariatet i Norge.

I tillegg til arbeid i komiteen gir NGU faglige råd til geoparkene og bidrar i søknadsprosessen, blant annet med verdivurdering av geologiske lokaliteter, det geologene kaller geosteder.

PS.: UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. 177 steder i 46 land har oppnådd status som UNESCO Globale Geoparker. Fjordkysten regional- og geopark i Sogn, som ble godkjent som Norsk Geopark for to år siden, er trolig den neste i Norge som vil søke om opptak i det gjeve selskapet.

Les mer

Kontakt

Nyhetsarkiv