Ytterligere bevilgning til NGU for mineralkartlegging

Image
Jan Christian Vestre profilbilde.
- Det er behov for økt geologisk kartlegging, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB/Statsministerens kontor
Regjeringen foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til NGU med ytterligere 10 millioner kroner, øremerket til å kartlegge potensielle forekomster av kritiske mineraler. 

- Vi i NGU er svært glade for at regjeringen ønsker økt tempo og nå ytterligere styrker vår finansiering av mineralkartlegging. Norge er rikt på kritiske råstoffer, som hele verden blir mer og mer avhengig av. Med ytterligere øremerkede midler kan vi fortsette å trappe opp både kartlegging og tilgjengeliggjøring av data, sier avdelingsdirektør Henrik Schiellerup.

Han understreker at leteindustrien trenger geologiske data for å målrette sine undersøkelser og dermed øke sannsynligheten for funn av drivverdige forekomster av kritiske mineraler. Videre ser NGU også svært positivt på at regjeringen vektlegger behovet for mer forskning på området, blant annet med forslag om å tildele Norges forskningsråd fem millioner kroner.

I en pressemelding 11. mai understreker næringsminister Jan Christian Vestre at gode geologiske data er en forutsetning for at de private lete- og undersøkelsesselskapene kan gjøre presise undersøkelser. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til NGU til økt kartlegging av norske mineralressurser, og at dette rettes særlig mot kritiske mineraler.

- Det vil være en enorm etterspørsel etter kritiske mineraler og metaller i Norge og Europa i mange år fremover, og vi har et stort potensial for ytterligere utvinning og produksjon. For å utnytte det norske potensialet ytterligere og for å legge til rette for en mer bærekraftig mineralnæring, er det behov for økt kartlegging og forskningsinnsats, sier næringsminister Jan Christian Vestre i pressemeldingen.

Pressemeldingen fra regjeringen.

Mineralstrategi rett rundt hjørnet

Regjeringen lanserer om kort tid sin nye mineralstrategi, og Jan Christian Vestre sier i pressemeldingen 11. mai at fremtidens mineralnæring i Norge skal skille seg fra mineralutvinning andre steder i verden:

– Vår ambisjon er at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. Arbeidet med denne strategien er stort og omfattende. Jeg er opptatt av at vi forener både industrien, lokalsamfunnene og miljøbevegelsen, og vi må se på hvordan vi kan legge til rette for vekst i norsk mineralnæring der vi legger vekt på miljømessige og sosiale hensyn. Denne strategien skal vise vei for næringen og skal stå seg i fremtiden, sier næringsministeren.

Kontaktperson fra NGU

Les også

Nyhetsarkiv