NGU med på omfattende atomberedskapsøvelse

Image
Bilde viser NGUs Tom Kristiansen og Vikas Baranwal.
NGUs Tom Kristiansen (t.v.) og Vikas Baranwal deltok i den store feltøvelsen i Bodø med mobilt utstyr i bil for å måle radioaktivitet. Foto: Privat

Norges geologiske undersøkelse (NGU) bidro med radioaktive målinger under Norges største maritime atomberedskapsøvelse nylig. Øvelsen ble arrangert i og rundt Bodø, og omfattet 300 deltakere fra sju europeiske land.

Scenariet var en eksplosjon på et atomdrevet passasjerskip utenfor Bodø. «Eksplosjonen» ødela reaktorene og skadet flere i besetningen.

Målinger fra bil

- Det var svært interessant, både å delta og å lære hvordan vi skal reagere i slike situasjoner. Vi demonstrerte på en god måte NGUs kapasitet for radioaktive målinger fra bil, forteller NGU-forsker Vikas Baranwal, som er NGUs fagansvarlige i atomberedskapsarbeidet.

NGU er faglig rådgiver for Kriseutvalget for atomberedskap. Ved mistanke om, eller fare for, radioaktive utslipp i eller i nærheten av Norge, skal NGU foreta målinger av radioaktivitet og presentere resultatene i kart.

Flere deløvelser

Øvelsen besto av flere deløvelser, og feltøvelsen i Bodø handlet om å håndtere redning til sjøs, evakuering, personskader og radioaktiv forurensning, samt å måle og kartlegge spredning av radioaktivitet i miljøet.

I Bodø ble NGU og andre mobile lag satt til å kartlegge spredningen av radioaktivitet på land.

- Vi målte bakgrunnsnivået i området og rapporterte samtidig om hvor vi fant sterkt forhøyet stråling. Vi ble også selv sjekket for om vi var blitt utsatt for radioaktivitet, forteller Baranwal.

Den omfattende atomberedskapsøvelsen ble arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS)

Sivile og miltære

Målet med den EU-finansierte øvelsen var å teste samarbeid på tvers av etater og landegrenser i håndtering av en ulykke på et atomdrevet fartøy og konsekvensene av en slik ulykke. I øvelsen førte eksplosjonen om bord til et behov for både sivile og militære ressurser i arbeidet med å håndtere krisen.

- Selv om sannsynligheten for en slik ulykke er lav, er det et viktig scenario å øve på fordi det kan ha store konsekvenser. Øvelsen har gitt oss verdifull erfaring i samhandling på tvers av beredskapsetater og redningsressurser i Norge, og ikke minst i å be om assistanse fra utlandet, sier direktør Per Strand i DSA på direktoratets egen nettside.

I tillegg til rednings- og beredskapsressurser, deltok eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og EUs Civil Protection Mechanism. Observatører fra 31 land var også på plass under feltøvelsen.

Image
Bilde som viser måling av radioaktivitet på mannskap.
Måling av radioaktivitet på mannskap som deltok i øvelsen i Bodø. Foto: Vikas Baranwal

Nyhetsarkiv