Holmium

Den sjeldne jordarten holmium har sin viktigste bruk til laser, pigmenter, magneter, og til nukleær bruk.