Promethium

Den sjeldne jordarten promethium er et grunnstoff som nesten ikke eksisterer i naturlig form. Promethium omdannes til andre grunnstoffer ved radioaktiv nedbrytning.