Om nedlasting av data fra NADAG

Geotekniske data og rapporter til prosjektområder og borehull i NADAG kan fritt lastes ned.

Geotekniske rapporter og vedlegg til prosjektområder og borehull i NADAG kan lastes ned som .pdf-filer eller lignende. For nedlasting av geotekniske data, kan man gjøre dette på GeoSuite-format. Dette gjelder data som er levert til NADAG på dette formatet. For å åpne denne type data må man ha GeoSuite-programvare. Før man laster ned data på GeoSuite-format må man opprette en brukerkonto i GeoSuite Cloud som er kostnadsfritt.


Nedlastingsløsningen vil snart utvides med disse formatene:
• GML
• ESRI FGDB
• Alle data på GeoSuite-format
• JSON/GeoJSON (OGC API Features)

Selv om det legges til rette for nedlasting på ulike format, vil datainnholdet begrense hva og hvor mye som kan lastes ned.
Det er laget to produktspesifikasjoner for data i NADAG. Den ene representerer hele datamodellen, mens den andre er en GIS-tilpasset produktspesifikasjon hvor fokus er på de geografiske objektene med metadata.

NADAG kan også benyttes som wms i ens egne GIS-verktøy.