Ytterbium

Den sjeldne jordarten ytterbium brukes til spesiallegeringer av jern, og til spesialiserte lasere. Ytterbium er ikke brukt mye ennå.