Yttrium og scandium

Yttrium og scandium utgjør, sammen med de 15 lantanoider, det som kjemisk sett omtales som de sjeldne jordartene.

Bare 14 av lantanoidene forekommer naturlig og yttrium følger de tunge lantanoider.

Geologisk sett behandles scandium ikke som en del av de sjeldne jordartene, ettersom scandium ikke følger de sjeldne jordartene i de geologiske prosessene.