Lutetium

Den sjeldne jordarten lutetium brukes til spesielle nukleære anvendelser og til magneter. Lutetium er svært kostbart og kan erstattes av andre sjeldne jordarter.