Søk i NADAG

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) viser borehull (punkter) hvor grunnundersøkelser er utført. I tillegg kan man søke etter geoteknisk informasjon om utførte grunnundersøkelser.

Slik søker du i NADAG

Image
Bildet viser søkefunksjon i NADAG

I hovedmenyen til høyre i NADAG-kartet, trykker du SØK og velger NADAG.

Image
Bildet viser søkefunksjon i NADAG

Skriv inn søkeord, for eksempel navn eller nummer på rapport.
Dersom flere søkerord benyttes, skiller du disse med komma.

Image

Avgrens søket ved å benytte ett eller flere filtre i nedtrekksmenyene.

Man får opp alfabetisk liste over 20 prosjekter (GU), selv om det eventuelt er flere treff. Snevre inn søket ved å bruke flere søkeord og filter.

Image

Det zoomes automatisk til prosjektets lokalitet når man velger fra trefflista.

Du finner lenke til prosjektets infoark til høyre i trefflista.