Neodym

Den sjeldne jordarten neodym er et svært viktig legeringsmetall for framstilling av magneter. Permanent-magneter med jern, neodym og bor blir mange ganger sterkere enn magneter som kun bruker jern. Motorer som bruker magneter kan da gjøres mye mindre på grunn av bruk av blant annet neodym.