Gadolinium

Den sjeldne jordarten gadolinium har spesielle magnetiske egenskaper. Det gjør at gadolinium kan brukes som medisinsk kontrastmiddel.