Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

251 resultater
... miljøet. Det er nødvendig å ha solid kunnskap om både berggrunn og løsmasser for å fortsette en bærekraftig utbygging i regionen, ...
... til Østlandet, er basert på 20 års forskning på berggrunn og landskapsformer i Sør-Sverige av professor Karna ...
... av isbreer er treffsikkerheten også god. I områder med berggrunn og i rasgroper er treffsikkerheten lav. I disse områdene er det ...
... mangler det mange tema i dette registreringsarbeidet. Både berggrunn, fossiler utenfor det sentrale Østlandsområdet, grotter og andre ...
... og Theis Braanaas fortalde undervegs om lausmassar, berggrunn og botanikk, blanda med mykje lokalhistorie og lun humor. ...
... Les mer: Jakt på afrikansk gull og gneis Berggrunn med ressurser Hett og hardt i bushen Se mer: Glimt ...
... til en betydelig hardere bergart, som sannsynligvis er berggrunn. Bilde fra video av de myke muddersedimenter ved ...
... kartblad i 1:50.000, noko som gjer at NGU sin database for berggrunn no dekkjer 56 prosent av vårt landareal. Geologane Ola Lutro ...
... i øyet. Les mer: Den lange vegen fram Berggrunn med ressurser Hett og hardt i bushen Se mer: Glimt ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.
... problembergarter ved framtidig tunnelbygging. Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre ...
... Grunnvann fra løsmasser er imidlertid noe bedre enn fra berggrunn. For eksempel skiller granitter og lyse gneiser seg ut som de ...
... gjennom steinalderen. Me har ein rik arv i vår berggrunn og lausmassane på den. Ein arv som fortel om jordas utvikling, om ...
Både berggrunn og lausmassar viser stor variasjon i samansetjing. Denne variasjonen ...
... samspillet mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den ...
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Lierne kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Røyrvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Nord-Tr.lag kommuners berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform(analoge data) tl et elektronisk ...
... viktige deler av sin kunnskap om Namdalseid kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Steinkjer kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Namsos kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Meråker kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Stjørdal kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Frosta kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Leksvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Levanger kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Verdal kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Mosvik kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Inderøy kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Verran kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... pH og ioneinnhold som følge av lavt kalkinnhold i berggrunn og løsmasser. Et grunnvannsanlegg etablert i det undersøkte ...
... viktige deler av sin kunnskap om Namsskogan kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... aktiviteter i kommunen har vært generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser. Mulighetene for å ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... ulike typer for kommunen. Foruten generell kart- legging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... for å vurdere berggrunnens egenhet til pukk. Røykens berggrunn består av dypbergarter (Drammensgranitten) tilhørende Oslofeltet, ...
... over områder i kommunen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurs- er, har mye av NGUs ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.