Jern, titan og jernlegering

Image
Jernmalm, jernoksid, jernpellets og hematitt er oppstilt som steiner og en rød krukke med pulver-
De to steinene til venstre er hematitt og båndet jernmalm fra Rana. Jernoksid er brukt som fargestoffet falunrødt i midten bak. Jernpellets fra Kiruna ligger i midten foran. Hematitt fra Hamarøy er til høyre. Foto: Solveig Sørensen, NGU.

Jern er det nest vanligste metallet på jorda og forbrukes i store mengder. Titan brukes i stållegeringer og rustfritt stål, mens jernlegeringsmetallene gir forskjellige egenskaper til stål og støpejern.

Jernlegeringsmetaller

Jernlegeringsmetaller gir forskjellige egenskaper til stål og støpejern.

De viktigste er: