Jern

Jern er et metall og et av de vanligste bergartsdannende grunnstoffene. Jern er helt uunnværlig i den moderne sivilisasjonen og vi forbruker store mengder. Statistikk fra Mineral Information Institute forteller at hvert menneske i den vestlige verden forbruker 15 tonn jernmalm i løpet av sin levetid.

Hvor produseres jern i Norge?

I Norge er det produksjon av jernmalm i Rana i Nordland og som biprodukt fra Tellenes ilmenittgruve i Rogaland. 

I Bjørnevatn i Finnmark er det foreløpig stans i produksjonen, men ny drift er under planlegging.

Hvordan finner vi jern i naturen?

Geologiske prosesser har konsentrert en liten del av jordskorpas jern i forekomster som kan inneholde opptil 70 % jern. Jernmalmer er bergarter som det kan tas ut metallisk jern fra med økonomisk utbytte.

Malmene inneholder vanligvis jernmineralene magnetitt (Fe3O4) eller hematitt (Fe2O3). Magnetitt er sterkt magnetisk, en egenskap som blant annet brukes i leting etter jernmalm.

Hvor mye jern finnes i verden?

Jern er det fjerde vanligste grunnstoffet etter oksygen, silisium og aluminium. Jern utgjør omtrent 5 % av jordskorpa.

Når tok vi jern i bruk?

Mennesket lærte seg å bruke jern for mer enn 3000 år siden. Bruken ble derimot ikke utbredt før teknikker for herding ble allment kjent i løpet av jernalderen. Storskala drift startet da smelteovnene kom i alminnelig bruk på 1300-tallet.

Det globale forbruket fortsetter å øke kraftig den dag i dag. I de seinere årene er forbruket særlig drevet av positiv økonomisk vekst i asiatiske land som Kina og India.

De første spor av jernfremstilling i Norge stammer fra omkring 500 år f. Kr. basert på myrmalm som råstoff. Gruvedrift i fast fjell har antakelig vært drevet fra rundt 800-tallet. Denne driften tok til for alvor fra midten av 1500-tallet da en rekke gruver og jernverk ble startet på Østlandet og Sørlandet.