Kobolt

Image
Kart over kobolt i Norge.
Kart over kobolt i Norge. Ppm står for part pr million og tilsvarer gram pr tonn.
2000 ppm kobolt i en bergart tilsvarer 2 kg kobolt pr tonn bergart.

Kobolt er et kritisk mineral og grunnstoff som brukes i oppladbare batterier og superlegeringer, og ved bearbeiding av biomasse. Det er kjente ressurser av kobolt her i landet. Norge produserer kobolt fra nikkelraffinering.

Hvor har det blitt produsert kobolt i Norge?

Den mest kjente kobolt-forekomsten i Norge er Skuterud i Modum kommune i Buskerud, som var i produksjon 1776-1898.

I sin tid var Modum Blaafarveværk verdens største produsent av såkalt koboltblått, et fargepigment som lages fra koboltmineraler. Mineralene ble her hentet ut fra gruver ved Skuterud, Såstad og Svartfjell. 

Kobolt ble også utvunnet som biprodukt fra nikkelforekomsten Bruvann i Nordland i perioden 1989-2001.  

Hva brukes kobolt til?

Kobolt kan danne kjemiske forbindelser med nesten alle grunnstoffer. Det gjør at kobolt har en rekke bruksområder og er et viktig metall i miljøvennlig teknologi.

For eksempel i elektrodene for oppladbare batterier sammen med nikkel og mangan. Det største enkelt-bruksområdet av kobolt i dag er som legering i elektrodene til oppladbare batterier. Ca 40% og stadig mer av verdens kobolt-produksjon går til dette formålet. 

Ellers brukes kobolt også i superlegeringer og hardmetall-legeringer, korrosjons- og værbestandige legeringer, og mye mer.

Kobolt har også blitt brukt som blått fargestoff i glass og keramikk i flere tusen år. 

Hvordan produseres kobolt?

Kobolt produseres vanligvis som biprodukt ved kobber- og nikkelproduksjon. I mineralform finnes kobolt gjerne i form av sulfider og arsenider. 

De viktigste kobolt-mineralene er: 

  • Linnaeitt (Co3S4).
  • Koboltitt (Co(Fe)AsS).
  • Skutteruditt (CoAs3) oppkalt etter Skuterud i Buskerud.
  • Speisskobolt (Co(Ni,Fe)As2). 
  • Erytrin (Co3(AsO4)2·8H2O). 

Hvor finnes det kobolt i verden?

Kongo er verdens største produsent av kobolt (2019), men produksjon og store ressurser finnes også i Australia, Cuba, Filippinene og i Russland. 

I hvilke bergarter finnes kobolt?

Kobolt-mineraliseringer finnes vanligvis i sedimentære, lagdelte kobber-forekomster, nikkel-førende laterittforekomster og i magmatiske nikkel-kobber-sulfid-forekomster i mafiske og ultramafiske bergarter.

Kobolt finnes også i noen vulkanogene massive sulfid-(VMS) forekomster.

Les mer