Nikkel

Image
Kart over nikkel i Norge.
Kartet viser hvor mye nikkel som finnes i Norge. En malm med 1 % nikkel tilsvarer 10 kg nikkel i ett tonn råmalm. Illustrasjon av Mads Rasmussen, NGU.

Nikkel er et kritisk mineral som brukes til å lage rustfritt stål, superlegeringer og oppladbare batterier. Nikkel er også viktig i vindturbiner. Norge betydelige ressurser av nikkel, og er også en stor produsent av nikkelmetall basert på importerte råmaterialer.

Hvor har det vært drift på nikkel i Norge?

Image
Sølvfarget nikkel på grønn bakgrunn og mynter i sølv og bronsje farge.
Nikkel brukes blant annet til å lage mynter. Illustrasjon: Mads Chalmer Rasmussen, NGU.

Norge har lange tradisjoner når det gjelder forskning på og utnyttelse av nikkel-kobber-sulfid-forekomster. Pentlanditt, hovedmineralet i nikkel sulfidforekomstene, ble beskrevet først i prøver fra Espedalen i 1845 av T. Scheerer, professor i metallurgi ved Universitetet i Kristiania.

Flere forekomster i Sør-Norge ble gjenstand for drift på 1800-tallet, og i perioden 1874-76 var Norge verdens viktigste produsent av nikkel.

Oppdagelsen av lateritt-forekomstene, ikke minst i Ny Caledonia i Stillehavet, førte til en nedgang i norsk produksjon.

De største forekomstene i Sør-Norge ved Flåt og Hosanger ble, med unntak av korte perioder, drevet frem til 1945.

Det har vært flere perioder med omfattende prospektering på nikkelforekomster i Norge etter andre verdenskrig, med innsats fra både norske og utenlandske selskaper. Bruvann nikkel-kobber-forekomst i Råna-feltet i Ofoten ble drevet fra 1988 til 2002. 

Hvordan fremstilles nikkel?

Nikkel-metall fremstilles fra nikkel-kobber-sulfid-konsentrater av malm fra magmatiske bergarter og fra nikkel-oksider i lateritt.

Laterittforekomstene er dannet ved dypforvitring av ultramafiske bergarter i et tropisk klima.

Hvor i verden produseres det nikkel?

Filippinene og Indonesia som er henholdsvis nr. 1 og 3 produserer nikkel fra laterittforekomster.

Tre av de viktigste produsentlandene, Russland (nr. 2), Australia (nr. 4) og Canada (nr. 5) produserer nikkel fra sulfidforekomster.