Helikoptermålinger over Selbu og Klæbu

Image
Bilde av målesonde
Helikopter på bakken: Ved å bruke et slik måleinstrument får NGU en god oversikt over geologien. Foto: NGU.

Fra 10.august og i cirka to uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre målinger fra helikopter i Selbuområdet for å kartlegge geologien og rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Flyvningene skjer over Selbusjøen i et område mellom Klæbu i vest til Vordfjellet i øst.

Samler informasjon om radioaktive elementer i bakken

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

- Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen, forteller seksjonsleder for geofysikk Marco Brönner.

Flyr i lav høyde

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen sammen med NGU.

- Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind, sier Brönner.

Åpne data i NGUs kart

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

- NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres, opplyser seksjonslederen.

Les mer

Nyhetsarkiv