Hva kan bidra til å øke radonfaren der du bor?

Image
Illustrasjon på hvordan radon kommer inn i et hus fra bakken.
Illustrasjon: Irene Lundquist, NGU.

Viktige faktorer som påvirker radonfaren i inneluft er:  

  • Byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen
  • Ventilasjon
  • Geologiske forhold
  • Kaldt klima

Byggegrunnen er viktigste radonkilde i bygninger

Byggegrunnen er den viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger.

Radon i berggrunnen kan sive inn gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

Geologien er en viktig årsak til høye radonnivå

Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter, som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter, kan gi svært høye radonnivåer innendørs.

Alunskifer inneholder mye av grunnstoffet uran, som brytes ned til radon. I Norge er alunskifer den klart mest radonfarlige bergarten og bidrar til høye konsentrasjoner av radon i bygninger.

Image
Radon vises som rosa (høy fare) og lilla (svært høy fare) farger på et kart.

Kaldt klima er en viktig årsak til høye radonnivå

Kaldt klima er en viktig årsak til de høye radonnivåene i Norge.

Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene.

I en bygning som ikke er tett mot grunnen, kan den radonholdige jordluften strømme inn og gi forhøyde konsentrasjoner i inneluften. 

Sjekk radonnivå hvis du kjøper pukk og grus

Skal du for eksempel legge grus eller pukk i innkjørselen din kan du potensielt ta med deg steiner som inneholder mer radon enn det som normalt finnes der du bor.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Direktoratet for strålevern ogatomsikkerhet (DSA), utarbeidet en veileder med prosedyre for grenseverdier og prøvetakning (PDF).

Kontaktpersoner