Jobber med nytt og mer nøyaktig radonkart for store deler av landet

Image
Det nye aktsomhetskartet for Trøndelag har flere røde soner med høy risiko enn det gamle.
Det nye aktsomhetskartet for Trøndelag til venstre (A) har flere røde soner med høy risiko enn det gamle (B).Ytre deler av Namdalen og deler av Nord-Fosen har for eksempel høyere radonfare enn tidligere antatt. Foto: NGU.
Ved å bruke fly-og helikoptermålinger er det blitt oppdaget langt flere steder med høyt aktsomhetsnivå for radon i Trøndelag. – Siden radon er en farlig gass, arbeider Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) med å få like gode og oppdaterte kart for hele landet, sier seksjonsleder for geofysikk ved NGU, Marco Brönner.

Radon er en luktfri og radioaktiv gass. Radon står for ca 300 dødsfall av lungekreft hvert år, skriver Kreftforeningen. Det er lang eksponering av radon innendørs som er årsaken til dette, som det står mer om på ngu.no.

Radon er et datterprodukt av uran i berggrunn og løsmasser, som NGU kartlegger med fly og helikopter.

Sverige og Finland har hatt nærmest komplette målinger av uran en stund. I Norge er aktsomhetskartet for radon basert på innendørsmålinger og NGUs berggrunnskart.

– Siden innendørsmålingene i stor grad bare finnes i tettbygde strøk og berggrunnskartene ofte viser et forenklet bilde av bergartene, har de nåværende radonkartene vist seg å være mangelfulle, opplyser NGU-forsker Odleiv Olesen. 

Flere steder i Trøndelag med høyt aktsomhetsnivå

NGUs nåværende aktsomhetskart for radon gir en indikasjon på radonnivået i ulike steder av landet, men slik et kart vil aldri kunne si noe om enkeltbygninger. Til det trengs det radonmålinger. Radon skal måles over to måneder og i vinterhalvåret fra midten av oktober til midten av april, skriver DSA på sine nettsider.

- Ved å bruke kontinuerlige fly- og helikoptermålinger har vi nå bedre kunnskap om hvor mye uran som finnes i Trøndelag, som er en viktig indikator for radonfaren. Vi ser nå flere steder med høyt aktsomhetsnivå for radon. Jeg vil derfor oppfordre til at folk alltid måler radon i boligen sin, sier Olesen.

De nye radonkartene for Trøndelag er nå kvalitetskontrollert av internasjonale eksperter. De er også publisert i tidsskriftet Norwegian Journal of Geology.

Flymålingene som danner basis for de nye radonmålingene i Trøndelag, dekker et større område og strekker seg langs hele kysten fra Kragerø på Østlandet til Brønnøysund i Nord-Norge. De ble finansiert av Oljedirektoratet, Nye Veier, 21 energiselskap og NGU, og vil danne basis for et nytt kart for store deler av landet.

Jobber for nytt radonkart i 2024

- Vi samarbeider med DSA for å få på plass et bedre aktsomhetskart for radon og håper å få til dette i løpet av 2024. Når det nye kartet for radon er ferdig, håper vi det vil bli nyttig for kommunene i arealplanlegging og som informasjon til befolkningen. Alle bør uansett sjekke radon uavhengig av området de bor i, forteller Brönner.

Radonkartet skal videreutvikles etter 2024 også.

- Det er viktig at kartleggingen med fly og helikopter fortsetter, slik at vi etter hvert får samme dekning som nabolandene Finland og Sverige med hele landet. Slike data har flere anvendelser som for eksempel kartlegging av kvikkleire, leting etter malm- og mineralforekomster, og planlegging av veier, tunneler og fjellanlegg, legger NGUs seksjonsleder til.  

Nyhetsarkiv