Utstyr for prøvetaking og observasjon av havbunnen

Image
Multicorer til kartlegging av havbunnen.

En multikjerneprøvetaker med seks rør, hvor fire er i plast og to er i stål. Stålrøret blir brukt til å spore mikroplast uten fare for forurensning fra selve røret. Foto: Henning Jensen, NGU.

NGU bruker mye utstyr for kunne utføre geologisk prøvetaking og gi en god beskrivelse av havbunnen. Les hva vi bruker i maringeologisk kartlegging.

Grabb

Van veen grabb består av to skuffer som i lukket stilling danner et halvsirkelformet profil. På oversiden er det inspeksjonsluker for å gjøre observasjoner uten å forstyrre sedimentene. Grabben finnes i forskjellige størrelser og utforminger, og kan også monters/brukes sammen med annet utstyr, for eksempel videorigg eller VAMS (video assisted multi sampler).

Videograbb

Dette er en liten Van veen grabb montert på videoriggen «Chimaera» for å kunne ta overflateprøver av havbunnen på videostasjoner der en samtidig kan se hva som prøvetas.

Multikjerneprøvetaker

Multikjerneprøvetaker er en prøvetaker med flere rør og en beskyttende ramme. Utforming og antall prøverør kan variere. Når rammen treffer havbunnen vil prøvetakeren utløses, og vekter vil drive alle rørene ned i sedimentene. En fot/vinge vil svinge ned fra prøvetakeren for hvert rør og forsegle bunnen, mens et lokk vil forsegle toppen. Dermed blir en uforstyrret overflate bevart.

Gravitasjonsprøvetaker

Gravitasjonsprøvetaker er en fallprøvetaker, hvor hovedelementene er et rør (eventuelt plastrør i et stålrør), lodd, og sedimentfanger. Vekten fra loddet driver røret ned i sedimentene, og sedimentfangeren holder prøven på plass når den heves. Vekten kan justeres ved å legge til eller fjerne lodd.

Niemistö-prøvetaker

Niemistö-prøvetaker er en fallprøvetaker, hvor hovedelementene er et rør, lodd og ror/vinge. Vekten fra loddet driver røret ned i sedimentene, og prøven forsegles ved at roret svinger ned og forsegler bunnen av røret. Både topp og bunn er lukket når røret løftes, og en uforstyrret overflate med vann på toppen blir bevart. Niemistö-prøvetaker er godt egnet for prøvetaking av bløtbunn.

Boksprøvetaker

Boksprøvetaker er en prøvetaker som settes ned på bunnen (ofte i en ramme), og som tar uforstyrrede prøver fra overflaten og et stykke ned i sedimenter. Prøvetakeren har får sitt navn etter formen til prøvebeholderen, som kan være en kvadratisk eller rektangulær boks. Både lengde og lukkemekanisme kan variere noe etter design. De lengre versjonene er rektangulære og har typisk en fot/vinge som vippes ned og forsegler bunnen, mens de kvadratiske har to motstående skuffer på siden som lukkes som (lignende en Van veen grabb).

Stempelprøvetaker

Stempelprøvetaker (piston-corer) er en fallprøvetaker, hvor hovedelementene er et rør, lodd, motvekt og stempel. Prøvetakeren er svært lik gravitasjonsprøvetakere, men med et innvendig stempel som lager et vakuum og en motvekt som fungerer som utløser. Stempelprøvetakere kan være flere titalls meter lange og veie flere tonn. Når motvekten treffer havbunnen vil stempelprøvetakeren gå over til fritt fall, og det er kombinasjonen av den store vekten og vakuumet som gjør det mulig å ta opp lange sedimentprøver.

Calypso-prøvetaker

Calypso-prøvetaker er en stempelprøvetaker, hvor hovedelementene er et rør, lodd, motvekt og stempel. Prøvetakeren er svært lik gravitasjonsprøvetakere, men med et innvendig stempel som lager et vakuum og en motvekt som fungerer som utløser. Calypso-prøvetakere vil kunne variere fra fartøy til fartøy da de leveres med stålbeskyttere i lengder fra 3-70 meter og vekter på 3-10 tonn.

Vibrasjonsprøvetaker

Denne prøvetakeren benytter vibrasjon og vekter til å presse et prøvetakingsrør ned i sandige sedimenter, som er vanskelige å ta prøver av ved hjelp av andre kjerneprøvetakere. Prøvetakeren står i en ramme som plasseres på havbunnen.

Nesje-prøvetaker

Nesje-prøvetaker er en stempelprøvetaker som er modifisert for å brukes i innsjøer eller grunnmarine områder. Den er originalt designet for 6 meter lange rør med en indre diameter på 10 cm, men også 12 meter har blitt brukt. Hele prøvetakeren har en vekt på rundt 100 kg, hvor det eksterne stempelet som brukes for å drive prøven inn i sedimentene veier 10-30 kg.

Selcore-prøvetaker

Selcore er en fallprøvetaker, som utnytter hydrostatiskenergi i tillegg til gravitasjonsenergi for prøvetaking. Hovedelementene er et rør, tank og sedimentfanger. Tanken fylles før prøvetakeren senkes, og det er trykkforskjellen ved havbunnen som utnyttes for å drive prøvetakeren videre ned i sedimentene etter at den første innsynkningen begynner å stanse (trykkforskjellen utjevnes over flere sykluser, hvor røret presses lenger og lenger ned, i likhet med en påledriver). Selcore kan benyttes på dyp over 300 meter uten ekstra assistanse.  

Boring

Boring benyttes til å ta kjerneprøver av sedimentære bergarter eller fast fjell på havbunnen. Det benyttes roterende utstyr med eller uten indre prøverør.

Bunnskrape

Bunnskrape slepes av et fartøy langs bunnen for å samle bunnprøver av enten sedimenter, bergarter eller biologi.

ROV-sedimentprøvetaker

ROV (Remotely Operated Vehicle) kan ha påmontert prøvetakingsutstyr for å ta korte sedimentkjerner i løse sedimenter. Dette beskrives som ROV-sedimentprøvetaker.

ROV-arm

ROV (Remotely Operated Vehicle) kan ha påmontert prøvetakingsutstyr for å ta håndprøver fra havbunnen. 

ROV-vannprøvetaker

ROV (Remotely Operated Vehicle – fjernstyrt ubemannet miniubåt) kan ha påmontert prøvetakingsutstyr for å ta vannprøver. Dette beskrives som ROV-vannprøvetaker.

ROV-gassprøvetaker

ROV (Remotely Operated Vehicle – fjernstyrt ubemannet miniubåt) kan ha påmontert prøvetakingsutstyr for å ta prøver av gass som legger fra havbunnen. Dette beskrives som ROV-gassprøvetaker.

ROV-video

ROV (Remotely Operated Vehicle – fjernstyrt ubemannet miniubåt) har påmontert videokamera for å filme havbunnen. Dette beskrives som ROV-video.

Bunnfoto

Bunnfoto tas enten med kamera med en utløsermekanisme som tar bilde idet utstyret når bunnen, eller ved å ta ut bilder fra videoopptak av havbunnen.