Rhenium

Rhenium er et sjeldent og tungt metall som ligner mangan, og som brukes i visse legeringer. Ellers brukes rhenium til blant annet glødetråder i massespektrometre og trykkmålere. Rhenium brukes sammen med wolfram i røntgenkilder og katalysatorer, elektroniske kontakter og blitzlamper.

Både rhenium og osmium i platinagruppen metaller brukes ellers til visse aldersdateringer, særlig av forskjellige mineral­forekomster.

Hvor mye rhenium produseres i verden?

Verdensproduksjonen av rhenium var i 2018 48,6 tonn, ifølge USGS. De største produsentene var:

  • Chile som stod for over halvparten av produksjonen.
  • Andre viktige produsenter er USA, Polen og Kina. 

Hvordan utvinnes rhenium?

Rhenium utvinnes som et biprodukt fra prosessering av kobber-molybden malmer. Rhenium-molybden-legeringer er superledende.