Beryllium

Beryllium er et lettmetall som brukes i legeringer med kobber for å gi gode ledende egenskaper, styrke og hardhet. Metallisk beryllium benyttes i raketter og romindustri. Den mest kjente forekomsten av beryllium i Norge er Høgtuva ved Mo i Rana.

Hvor finnes beryllium i Norge?

Den mest kjente forekomsten i Norge er Høgtuva ved Mo i Rana. Den ble undersøkt og kjerneboret av NGU på 1980-tallet. Beryllium-mineralene finnes blant annet i flusspatrik gneis og aplitt og pegmatitt.

Malmberegning med cut off-innhold på 0,1 % beryllium og -mektighet på 1,5m gir 350 000 tonn med gjennomsnittsinnhold på 0,18 % beryllium.

 I 2016 lagde NGU en ny 3D-modell av forekomsten basert på de gamle borhullsdataene, som kam leses mer om i rapporten (PDF). Med samme cut-off-verdi inneholder forekomsten omtrent 419 000 tonn beryllium-holdig bergart. 

Beryllium-innholdet er i hovedsak bundet i mineralet fenakitt, samt med mindre mengder i gadolinitt, genthelvitt og høgtuvaitt. Forekomsten er også anriket på en rekke andre inkompatible elementer.

Hvordan utvinnes beryllium?

Beryllium utvinnes i hovedsak ved prosessering av mineralene bertranditt og små mengder beryll.

I den viktigste typen av beryllium-forekomster finnes finkornet bertranditt i omvandlete tuffer på Spor Mountain i USA. Beryll utvinnes også fra granittiske pegmatitter.

Hvor i verden finnes det beryllium?

Verdensproduksjonen av beryllium i 2018 var 230 tonn. USA og Kina var de viktigste produsentlandene.

Man antar at USA har 52 000 tonn berylliumreserver. Det gjør USA til landet med de største beryllium-reservene i verden.