Spesialmetaller

Image
En gnist ved et mineral. Et annet bilde av to kniver er lagt i øverste venstre hjørnet av det første bildet.
Fyrstål inneholder sjeldne jordartselementer, som er en del av spesialmetallene. Foto: Agnes Raaness, NGU.

Felles for spesialmetallene er at de alle er inkompatible – på atom-nivå passer disse grunnstoffene ikke inn i gitterstrukturen til vanlige bergartsdannende mineraler. Flere av spesialmetallene er kritiske for europeisk industri og et bærekraftig samfunn.

Hvor viktige er spesialmineraler?

Flere av de metalliske grunnstoffene som kalles spesialmetaller er vurdert som kritiske for europeisk industri, og er helt nødvendige i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi", ifølge European Commission.

Hva finnes av spesiallmetaller i Norge?

I NGUs mineralressurskart finnes de i gruppen "spesialmetaller".

Hva er spesiallmetaller?

Det finnes en rekke metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller edelmetaller.

Felles for spesialmetallene er at de alle er inkompatible – på atom-nivå passer disse grunnstoffene ikke inn i gitterstrukturen til vanlige bergartsdannende mineraler.

Etter hvert som magma størkner og hovedmineralene krystalliseres vil de inkompatible grunnstoffene derfor bli til overs, og typisk ende opp i de mineralene som krystalliserer sist.

Så selv om spesialmetallene har svært ulike egenskaper finner vi dem ofte i de samme bergarter og i det samme geologiske miljøet.

De ulike typene spesialmetaller er:

Hva slags ulike typer spesialmetaller finnes det?

Noen av spesialmetallene er grunnstoffer med stor ladning i forhold til atomenes ioneradius og kalles "high-field strength elements" – HFSE.

Andre har lav ladning i forhold til ioneradius og kalles da tilsvarende "low-field strength elements", eller, mere vanlig, "large ion lithophile elements" – LILE.

Både grunnstoffer som tilhører LILE- og HFSE-metallene er inkompatible. Men ettersom LILE og HFSE har helt forskjellig forhold mellom ladning og ionestørrelse ender de to metallgruppene som regel opp i forskjellige mineraler.

De viktigste High-field strength elements (HFSE) omfatter spesialmetallene:

Også energmineralene uran og thorium tilhører gruppen av HFSE.