Starter marint kartarbeid i Øst-Finnmark

Image
Sør-Varanger er i liten grad sjømålt med moderne metoder. Utsikt fra Grense Jakobselv i Sør-Varanger i Øst-Finnmark. Foto: Steinar Ittelin, Kartverket
Regjeringen har tildelt Kartverket tre millioner kroner for å starte opp arbeidet med å lage marine grunnkart i Sør-Varanger, sammen med Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Av Erik Hattrem, Kartverket

Øst-Finnmark er et naturlig sted for oppstart, mener samarbeidspartnerne. Sør-Varanger er i liten grad sjømålt med moderne metoder, men er et geografisk viktig område. Med dagens sikkerhetssituasjon som bakteppe, vil blant annet gode marine grunnkart bidra til at Forsvaret får høyoppløselige kart over kyst og fjorder i kommunen.

- Vi håper dette er starten på et nasjonalt program som kan dekke hele kysten. Det er viktig med langsiktighet i de midlene som kommer, for å dra nytte av ny teknologi og for å effektivisere datafangsten, sier avdelingsdirektør Kjersti Løvseth Ruud ved NGU.

Næringsutvikling og vern

For kommuner og næringsliv i området er gode marine grunnkart viktige for en bærekraftig utvikling av havbruket, samt at de danner bedre kunnskapsgrunnlag for kommunenes arealplanlegging.

Samarbeidspartnerne mener at dette totalt sett vil gi både økt sikkerhet, næringsutvikling og vern av sårbare områder i Sør-Varanger.

Marine grunnkart er utviklet for å fungere med det nye graderingsregimet for dybdedata. Det betyr at både kommunene, næringsliv og Forsvaret får kart som i stor grad dekker egne behov.

Videre kystnær kartlegging

Regjeringen har i første omgang bedt Kartverket om å bygge en teknisk infrastruktur som bidrar til enklere tilgang på data fra marine grunnkart i Sør-Varanger.

Sjødirektør Birte Noer Borrevik i Kartverket sier at Kartverket, NGU og Havforskningsinstituttet, hvis ønskelig, er klar til å etablere et fullt sett med marine grunnkart i Sør-Varanger, med oppstart i 2024. Kostnaden er estimert til 20 millioner kroner i 2024 og 20 millioner kroner i 2025.

Nyhetsarkiv