Møt NGU på Arendalsuka 2023!

Bilde
Møt NGU på Arendalsuka 2023!
NGU deltar på Arendalsuka 2023. Torsdag 17. august arrangerer Sintef, NTNU og NGU en panelsamtale om hvordan Norge skal skape verdens mest bærekraftige mineralnæring. Foto: Mona Hauglid/Sintef

NGU bidrar både som arrangør og deltaker under Arendalsuka 2023. Blant annet setter vi fokus på maringeologisk kartlegging, og på Norges evne til å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring. Her er noen smakebiter fra vårt program.

Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

"Kunnskap som drivkraft for en bærekraftig forsyning av mineraler og metaller" er tittelen på et arrangement i regi av Sintef, NTNU og NGU torsdag 17. august. Ombord i MS «Lofoten», ved kai i Pollen, får du høre tre innledende presentasjoner fra arrangørene, etterfulgt av en panelsamtale med representanter fra forskning, politikk og industri. Møt opp til en kunnskapsbasert start på dagen! Vi starter klokka 08.30.

- Jeg gleder meg til dette arrangementet, som er høyaktuelt i kjølvannet av regjeringens lansering av ny nasjonal mineralstrategi, sier avdelingsdirektør for ressurser og miljø ved NGU, Henrik Schiellerup.

- Verden trenger mer bærekraftig mineralproduksjon for å forsyne fremtidens grønne industri, og vi er nødt til å se på helheten i våre verdikjeder. Jeg ser frem til paneldiskusjonen om Norges rolle, behov og muligheter knyttet til økt utvinning og mer bærekraftig produksjon som basis for ny norsk industri, sier Schiellerup.

Paneldebatt om utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel

GRID Arendal arrangerer tirsdag 15. august en paneldebatt om åpning for gruvedrift på havbunnen på norsk sokkel. Seniorgeolog Terje Thorsnes i NGU deltar i debatten, der han blant annet møter leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean», Nina Jensen, og stortingsrepresentant Rasmus Hansson. Debatten starter klokka 15.00 i Bakgården

Fra hvitt til blått: Kunnskap om og forvaltning av fremtidens polhav

Framtidens Polhav er et nasjonalt faglig initiativ som utvikles for å løfte kunnskapen om klima, miljø, politikk og ressursutviklingen i Polhavet i årene som kommer.  

Konsortiet bak initiativet består av 16 institusjoner, deriblant NGU. Torsdag 17. august arrangerer aktørene et seminar om Norges ansvar som arktisk havnasjon i en tid med varmerekorder og issmelting. Møt oss på Christian Radich klokka 11.30.

Kunnskapsstyrt forvaltning av ferskvannsressurser

Seniorgeolog Terje Thorsnes i NGU deltar torsdag 17. august på arrangementet "Nasjonal lansering: Oppdrag Mjøsa". Oppdrag Mjøsa er et forskningsprogram med mål om å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av Mjøsas ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemets struktur, virkemåte, produktivitet, samfunnskritisk infrastruktur og naturmangfold. Thorsnes deltar i en panelsamtale, og arrangementet starter klokka 15 på Impact Hub Agder Arendal.