Hopp til hovedinnhold

Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

Bilde
Møt NGU på Arendalsuka 2023!
Fra åpningen av Arendalsuka 2022. Foto: Mona Hauglid/Sintef.

Visste du at Norge er Europas største produsent av noen av de kritiske mineralene som trengs for det grønne skiftet, eller at vi sannsynligvis har Europas største forekomst av sjeldne jordarter? Under Arendalsuka 2023 holder NGU, Sintef og NTNU et felles arrangement om hvordan vi skaper verdens mest bærekraftige mineralnæring, basert på kunnskap.

Hvorfor trenger vi mineraler og metaller?

Det grønne skiftet krever tilgang til en rekke kritiske mineraler og metaller.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at etterspørselen etter slike kritiske råmaterialer til bruk i grønn teknologi vil være fire ganger høyere i 2040 enn i dag hvis vi skal nå Parisavtalens mål.

Stabil tilgang på kritiske råmaterialer vil være avgjørende for fremtidens sikkerhet, verdiskaping, industriutvikling og arbeidsplasser. I dag trues forsyning av viktige metaller og mineraler av økende råvarenasjonalisme, monopolisering og krig. Råvareforsyning står derfor høyere enn noensinne på den politiske agendaen.

I mars la EU-kommisjonen frem sin Critical Raw Materials Act som skal styrke bærekraftig mineralproduksjon og øke kontinentets selvforsyning. 21. juni ble regjeringens mineralstrategi lagt frem.

Norsk økonomi er avhengig av kritiske råvarer, og behovet vil øke etter hvert som vi omstiller oss og skaper arbeidsplasser innen f.eks. batteriproduksjon og havvind. Samtidig er vi en eksporterende mineralnasjon og den norske regjeringen ønsker at vi skal ta større ansvar for forsyning av Europa og allierte nasjoner i lys av usikkerheten som er oppstått av krig og geopolitisk uro.

Derfor står også internasjonalt samarbeid sentralt i mineralstrategien. Er vi klare for å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring? Har vi verktøyene og tempoet som trengs?

Program

Kunnskap som drivkraft for en bærekraftig forsyning av mineraler og metaller.

Innlegg ved SINTEF, NTNU og NGU – Norges geologiske undersøkelse.

Panelsamtale i møte mellom forskning, politikk og industri.

 • Hvilken rolle bør Norge ta i grønne verdikjeder i Europa/internasjonalt?
 • Hvordan skal vi realisere målene i Norges mineralstrategi?
 • Hva er status på kunnskapsgrunnlaget - behov for styrket FoU innsats? 
 • Hva er status for rekrutering til mineral industrien – klarer vi å øke utdanningstakten?
 • Hva er status på kunnskapsgrunnlaget - behov for styrket FoU innsats?

Medvirkende

 • Rune Volla, Avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd
 • Pål Runde, Daglig leder, Battery Norway
 • Alf Reistad, Konst. daglig leder, Rare Earths Norway
 • Ole Christian Selsås, Direktør for Quarts and mining operations, Elkem
 • Henrik Schiellerup, Avdelingsdirektør, NGU
 • Ana Maria Martinez, Seniorforsker, SINTEF
 • Kurt Aasly, Førsteamanuensis, NTNU
 • Karianne B. Bråthen, Stortingsrepresentant, Næringskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef, SINTEF Industri

Tid og sted

Arrangementet finner sted torsdag 17. august klokken 8.30 om bord på MS Lofoten, til kai i Pollen.

Kontakt

Kontaktperson for arrangementet er Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef SINTEF Industri, SINTEF, 99009600

17. august

17. august 2023 kl. 08:30 - 09:30
Konferanse
Påmeldingsfrist