Geologien i Øst-Finnmark i egen guide

Bilde
Sofie Gradmann ved en geologisk blotning i verdensklasse. En forsteinet morene (tillitt) over sandstein med skuringsstriper ved Biggánjárga i Nesseby kommune innerst i Varangerfjorden. Tillitten vitner om en istid sent i prekambrium for cirka 600 millioner år siden, en istid som kan ha vært global. Morenen går også under navnet Reusch-morenen etter geologen Hans Henrik Reusch. Foto: Roelant van der Lelij

Nå foreligger en stor geologisk ekskursjonsguide fra Varanger øst i Finnmark.

NGU og Henriksen Maritime Consultancy AS har i samarbeid utarbeidet guiden, som gir en bred oversikt over Varanger-områdets geologi og geologiske historie.

- Her beskriver vi 23 sentrale lokaliteter ved hjelp av tekst, kart, bilder og illustrasjoner. Det er svært mange interessante steder det er verdt å besøke i dette området, og alle som vi beskriver ligger langs veg, forteller NGU-forsker Sofie Gradmann. Hun har vært sentral i arbeidet med ekskursjonsguiden.

Bilde
Persfjorden i Vardø kommune. Flotte geologiske formasjoner med mangefargede lag av steile skifere, sandsteiner og dolomitt. Foto: Marie-Andrée Dumais

- Bruk guiden

Både organisasjoner, selskaper og privatpersoner kan ta i bruk den nye ekskursjonsguiden, som er satt sammen av Erik Henriksen i Henriksen Maritime, og Sofie Gradmann, Laurent Gernigon, Terje Solbakk og David Roberts ved NGU. Guiden er utgitt av Norsk Geologisk Forening og Norges geologiske undersøkelse.

Mye av guidematerialet er utarbeidet i forbindelse med det avsluttede industrifinansierte forskningsprosjektet Barents Onshore-Offshore Structure and Tectonic Modelling (BOOST).

Bilde
Ekkerøy i Vadsø kommune med Norges mest tilgjengelige fuglefjell. Her er det også mye geologi å studere, men statusen som naturreservatet gjør det forbudt å fly drone eller bruke geologihammer her. Foto: Roelant van der Lelij

Les mer

Geological Excursion to the Varanger Area, eastern Finnmark, Norway