268 resultater
... forsker Knut Stalsberg ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGU koordinerer arbeidet med Nasjonal skreddatabase, som har nettstedet ...
... Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i en kommentar. - Dette har vi arbeidet for i mange år, og det er ... (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjø (SKSK), i samarbeid med Direktoratet for ... forsker Terje Thorsnes, som er prosjektleder for Mareano ved NGU. - Dette betyr at vi for fullt kan starte kartleggingen av miljøet på ...
... forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sammen med Statoil skal NGU blant annet forbedre platetektoniske modeller knyttet til bassengdannelser. ...
... Eiliv Larsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han skal lede arbeidet i kraft av sin stilling som professor II ved ... skal munne ut i en doktorgrad. Kontaktpersoner ved NGU: Forsker Eiliv Larsen, tlf.: 73 90 41 61 e-post: eiliv.larsen@ngu.no ...
... forbindelse med nybygg. Forskning og kartlegging NGU forsker aktivt på å utnyttelse av grunnvarme. Blant annet måler forskerne ved NGU varmeledningsevnen i grunnen. Arbeidet vil ende opp med et kart som viser ...
... Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er nylig tildelt 1,6 millioner kroner over tre år fra Norges ... ilmenitt manipuleres til annen type hukommelse også? NGU-forskeren mener at materialer som eventuelt blir laget av disse elementene, ...
... forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).           Forskerne har gransket i alt 700 ... av GPS og felt-PC'er, basert på en metodikk utviklet ved NGU. Kartleggingen av de gamle steinbruddene sør i ...
... blitt etablert ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den nye laben gjør forskerne i stand til å spore spaltingen av uran i ... mellom land og sjø, forklarer forsker Bart Hendriks ved NGU. NGU har finansiert laboratoriet, som nå brukes til et stort prosjekt ...
... forsker Ingvar Lindahl ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har ledet feltarbeidene i Linnajavri-området sammen med kollega ... på talk og kleberstein. Spesielt gransket forskerne NGU-pionergeologen Steinar Foslies dagbøker fra feltsesongen 1929. - ...
... forsker Belinda Flem ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). AVTRYKK: Fiskeskjell ser ut som årringer i ... Sammen med kollega Andreas Grimstvedt ved NGU og Vidar Moen i Veterinærmedisinsk Oppdragsenter AS (VESO) har hun ...
... Maarten Broekmans ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Behov for varighet Broekmans er gjesteredaktør for en nylig ... eller om det er en innbakt egenskap i selve materialet, sier NGU-forskeren. - Selv om det 9th EMABM gikk spesifikk på mikroskopering ...
... Sogn og Fjordane  Les mer om skred - www.ngu.no/skred Se karttjeneste for skred på www.skrednett.no NGUs ...
... årene har NINA, sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norut IT, sett på hvilke langtidsvirkninger Forsvarets virksomhet i ... , tlf.: 77 775 04 10. mob.: 99 63 84 30 NGU: Forsker Rolv Dahl, e-post: rolv.dahl@ngu.no , tlf.: 73 90 43 08, ...
... for mer av denne type kartlegging, sier prosjektleder i NGU, Oddvar Longva. Best dokumentert De siste årene har NGU samarbeidet med Astafjordprosjektet for å kartlegge havbunnen og ... egeninnsats og bidrag fra kommunene, oppdrettsnæringen og NGU har en total budsjettramme på 7,7 millioner koner. Målet er at ...
... Forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) lar seg ikke skremme. Han har allerede brukt 20 år på å modellere ... påpeker Torsvik. Internasjonalt samarbeid NGU er del av et bredt internasjonalt sammensatt konsortium i dette arbeidet, ...
... programleder Ron Boyd ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i den hete og støvete hovedleiren Camp Lugenda på 12 grader sør. ... både Mosambik, Storbritannia, Sør-Afrika og Finland på NGU for å samordne berggrunnskartleggingen, diskutere geologiske ...
... av forsker John Dehls ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Detaljerte bevegelser Bildene dekker perioden fra 1992 til 2003 ... ved ulike påvirkninger kan utløse skred. Forskere ved NGU og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) gjennomførte ...
... laget for geodynamikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).  - Samtidig kan vi avsløre mer av Etendekas hemmeligheter: ... en flott opplevelse, som å reise i en dyrehage, forteller NGU-forsker Morgan Ganerød om det ukelange feltarbeidet i hjertet av Namibia. ...
... Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med bevilgningen: - ... sier forskerne Erik Olsen i HI og Terje Thorsnes ved NGU. Oppstartområdet for Mareano-prosjektet er det sørlige Barentshavet, ...
... Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sammen med sin kollega Jim Bogen ved Norges vassdrags- og ... Kineserne valgte å benytte en metode utviklet av NVE og NGU. Nå står hele det afrikanske kontinentet for tur. Undersøkelsene er ...
... de klimaeffektene denne isen skapte, sier Eiliv Larsen ved NGU. Han har ledet det årelange arbeidet i Arkhangelskregionen som har ... og Crafoordstiftelsen i Sverige. Kontaktperson ved NGU: seniorforsker Eiliv Larsen, tlf.: 73 90 41 61 eiliv.larsen@ngu.no ...
... Achim A. Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Følger løsmassene Ved den mektige Jostedalsbreen, i Erdalen og ... det internasjonale prosjektet SedyMONT Norge, som ledes fra NGU og NTNU. To doktorgradsstipendiater og en rekke studenter fra Norge og ...
... enn den er i dag, sier forsker Kari Grøsfjeld ved NGU. Grøsfjeld deltok som eneste norske deltaker under den internasjonale ... forteller Kari Grøsfjeld. Kontaktperson ved NGU: Kari Grøsfjeld, tlf.: 73 90 41 02 kari.grosfjeld@ngu.no ...
... Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Dette er landskap som stimulerer folk til å forstå og nyte ... prosjektleder for den geofaglige delen av søknaden. Under NGU-dagen om norske landskap i begynnelsen av februar, presenterte han deler av ...
... Melezhik (bildet over) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i ... norsk-russiske geologen og forskeren Victor A. Melezhik ved NGU. Oksygen i atmosfæren Nylig ble et sammendrag av det ...
... forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Detaljert terrengmodell Kartleggingen skjer ved at Statens ... Les mer: Dette er Mareano Kontaktperson ved NGU: Forsker Terje Thorsnes , tlf.: 73 90 42 75, mob.: 90 86 11 13 ...
... En av bidragsyterne er Bjørn Frengstad, som er forsker ved NGU. Artikkelen er knyttet til Frengstads doktorgradsarbeid, og tar for seg ...   Forsker Bjørn Frengstad, NGU Les mer om Bulletin 439 og sammendrag av ...
... Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). EU-program Arbeidet skal gjennomføres av to doktorgradstudenter ... Curie ITN. - Vi ansetter nå en doktorgradstudent ved NGU og en ved universitetet i Bordeaux. De skal se på sammenhengene mellom ...
... Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sprekker og bevegelser - De geofysiske målingene var svært ... av selskapet Fugro. Foreløpig rapport Det er NGU som har ledet arbeidet ved Åkerneset i et utstrakt samarbeid med andre ...
... kartlagt av forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Godt forberedt På bakgrunn av de detaljerte kartene skal Norges ... det verste skulle skje, sier forsker Oddvar Longva ved NGU. Han er skipper om bord på FF Seisma og har lang erfaring med å kartlegge ...
... forsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Klimaendringer, som tilsynelatende bringer med seg mer ekstremt vær ... International Centre for Geohazard (ICG) - representert ved NGU og Norges Geotekniske Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for ...
... forsker Knut Stalsberg ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).     Han leder arbeidet i prosjektet SEDITRANS . Her ... munne ut i en doktorgrad. Prosjektet er et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bergen. Les mer: SEDITRANS ...
Forsker Lars Harald Blikra ved NGU borer et hull for temperaturlogging. Forskere frykter issmelting i fjellet. ... Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sammen med Meteorologisk institutt og Institutt for geofag ved ...
... skrive ut en høyoppløselig fil. Kontaktperson ved NGU: Jan Høst , tlf: 73 90 41 40 NGUs årsrapport for 2002 ...
... Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tidligere i høst ble et nytt, kostbart måleinstrument tatt i ... allerede undersøkt. Kartleggingen skjer i samarbeid mellom NGU og organisasjonen Havbruk, areal, samordning og utvikling i Trøndelag ...
... instumentet til flymagnetiske målinger ble anskaffet av NGU for nøyaktig 50 år siden. Instrumentet ble i sin tid kjøpt fra USGS, som ... 70 meter under flyet. Under arbeid for NGU har flyet en marsjhøyde på 230 meter over havoverflaten. ... havområder. Blå profiler viser data samlet inn av NGU og grønne profiler viser data fra TGS-NOPEC. DC-3. En stor ...
... Iain Henderson ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Carl B. Harbitz ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Tre kommuner NGU har kartlagt fjordbunnen og beregnet volum, form og plassering av de mest ...
... sier forsker Ola Fredin ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Dersom noen for eksempel hadde lagt fram bevis for at ... hatt ansvaret for fjernanalyser av satellittbilder i det NGU-ledede SciencePub-prosjektet i regi av Det internasjonale polaråret. ...
... Han er forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og styreleder i selskapet iNasjonalparker, som nettopp arbeider for å ... håper forsker Bjørn A. Follestad. Kontaktperson ved NGU: Forsker Bjørn A. Follestad, tlf.: 73 90 41 50, mob.: 95 05 47 16, ...
... Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den kaledonske fjellkjeden For det var i silur og devon , ... fra, fastslår Øystein Nordgulen. Kontaktperson ved NGU: Forsker Øystein Nordgulen, e-post: oystein.nordgulen@ngu.no   ...

Sider

269 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.