Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

200 resultater
... aktivitet i Steinkjer kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Mange områder i Steinkjer kommune er undersøkt med ...
... 2012.061 Som et ledd i regjeringens satsning på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) har NGU utført geofysiske målinger fra ...
... soner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang ...
... er under- søkt, både fpr å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang ...
... vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann til vannforsyning i ...
... vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Mulighetene for bruk av grunnvann til drikkevannsforsyning er ...
... ren kalkstein til papirindustrien viktige mineralressurser som ikke er lett tilgjengelig andre steder, og den kan ... I løsmasser og fast fjell finnes det i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 1500 milliarder kroner her ...
... slik prøvetaking og kartlegging bidra til kunnskap om både mineralressurser, klimaendringer og utvikling av landbruk, understreker ...
... som omfatter både mineralreserver som er i drift og mineralressurser som kan få betydning for fremtiden. gi en aktuell ...
... og feltarbeidet i Vesterålen er en del av programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) der myndighetene har gitt NGU et tilsagn ...
... formålet med å øke forståelsen for bruk og uttak av mineralressurser, og på den måten bidra til økt forståelse for næringen. ...
... som i første omgang ble betraktet som mindre interessante mineralressurser.     BORER: Analyser ...
... jeg som gjennomsnittlig nordmann årlig forbruker 13 tonn mineralressurser og har et energiforbruk som ligger skyhøyt over det den jevne ...
... på ny kunnskap som blant annet kan brukes i letingen etter mineralressurser, eller olje- og gassforekomster, sier Buiter. Mange av ...
... i fylket videre, de har oppdatert kunnskapen om fylkets mineralressurser og beskrevet miljøundersøkelsene av byjord i Tromsø. ...
... kartleggingen i Hattfjelldal er en brikke i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Regjeringen har i en fireårsperiode ...
... i Balsfjord. Troms fylke har flere forekomster av mineralressurser som kan bli økonomisk lønnsomme på sikt. ...
... mrd Landet vårt har store og viktige forekomster av mineralressurser. Vi har muligheter til å finne mer. Mineralnæringen tar ut ...
... med industrien innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at ...
... i Nærings og fiskeridepartementet manet han til å hente ut mineralressurser på en både konkurransedyktige og bærekraftig måte - og ...
... Ministeriet for naturressurser og Direktoratet for mineralressurser i Russland tok initiativet til det internasjonale samarbeidet ...
... 2015.033 I løpet av de siste årene har prosjektet MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) blitt gjennomført. I den forbindelse har ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
... undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang ...
... aktiviteter i Verdal kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvannsressurser. Flere områder i Verdal kommune er ...
... i Røyrvik kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Potensialet for malmforekomster i Grongfeltet er undersøkt ...
... Ron Boyd, NGU Se video       Last ned pdf Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) Jan Sverre Sandstad, NGU Se video ...
... mellom det russiske føderale direktoratet for mineralressurser (Rosnedra) og NGU, som ble undertegnet i juni 2005. ...
... igjen betydning for NGUs pågående kartlegging av landets mineralressurser. Fakta:     I ...
... -  Da staten kuttet bevilgningene til programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) i fjor, valgte vi å ta en liten del av ...
... av geologiske prosesser kan brukes direkte i leting etter mineralressurser, sier Iain Henderson før han sammen med Morgan Ganerød ...
... berggrunn, geokjemi, geologisk arv, grunnvann, grus og pukk, mineralressurser, radon og ustabile fjellparti. Modersiden, ngu.no, har vært ...
... kaledonidenes utvikling ikke bare relevant for leting etter mineralressurser. - Kunnskapen er også viktig for bygging av veg og tuneller ...
... Et berggrunnskart viser også hvor kjente forekomster av mineralressurser befinner seg, og hjelper oss når vi skal lete etter nye. ...
... - er en viktig del av kartleggingen av berggrunn og mineralressurser. Jan Steinar Rønning Målingene gjøres ...
... av steinprøver. Et arbeid der NGUs forskere på geofysikk, mineralressurser, berggrunnsgeologi og laboratorieundersøkelser jobber sammen. ...
... Radontrygge byggeråstoff Kartlegger mineralressurser i nord 2010 Geologi i arealplanlegging ...
... dag, og har forutsetning for å understreke betydningen av mineralressurser og geologisk kunnskap, sier Aasly. Byggeråstoffer ...
... eksempel bidrar kunnskapen til å fastslå hvor verdifulle mineralressurser og olje kan ligge, til å redusere ødeleggelser ved ...
... Verdier i mineraler Oppsummering av programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) Naturstein i Trondheim ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.