Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1071 resultater
... av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: " Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand." Publikasjonen omhandler også ...
This guidebook was prepared for the Norwegian part (seven days) of Excursion no.
IGCP project 371 COPENA (Structure and Correlation of the Precambrium in NE Europe and the North Atlantic Realm) is a major current research and corre- elation venture in the North Atlantic Region and the European Precambrian craton. In 1997 the annual meeting of COPENA was arranged at the Geological Survey of Norway in Trondheim, Norway. The meeting focussed on recent advances in understanding the evolution the Proterozoic orogenic belt.
Acquisition of Magnetotelluric (MT) data at Masi is a joint venture project between NGU and Westfälische Wilhelms Universitat Münster in Germany. The data was collected in 2015. The main objective is to understand the regional geology in the area and especially the settings of the postglacial Stuoragurra Fault. The project area has been extensively studied and a considerable amount of information about the geology is available.
... Snook, Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2016.050 Det har ...
... Snook, Ben Svennungsen, Robin Orre 0800-3416 Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland 2018.005 Det har ...
Det heter at du er hva du spiser, men hva er det som bestemmer hva maten din innholder?
During October and November, 1996, an airborne geophysical reconnaissance survey was carried out over the southwest corner of Eritrea. The NORAD-funded project was a collaboration between the Geological Survey of Norway and the Eritrean Geological Survey. Ten-thousand line-kilometers of radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired using a fixed-wing air- craft from the Geological Survey of Finland and operated by their personell.
The Geological Survey of Norway (NGU) operates a mobile gamma ray spectrometer system which can be used in nuclear emergency situations to determine the location and type of orphan sources, or the extent and type of fallout contamination. The system consists of a 20 litre (16 litre downward and 4 litre upward looking) RSX-5 NaI detector and spectrometer, and can be mounted in fixed wing aircraft, helicopters, or vans/cars as appropriate.
... data. To pukkverk ble prøvetatt, ett med heterogen geologi og ett med homogen geologi. Det ble samlet inn 50 bergartsprøver fra hvert pukkverk. Prøvene ble ...
The 3rd Slope Tectonic Conference arranged at the Geological Survey of Norway on September 8.-12. 2014, follows the 2nd Slope Tectonic Conference organized at the Geological Survey of Austria in 2011 and the 1st Slope Tectonic conference organized at the University of Lausanne, Switzerland in 2008.
... beskrivelse omfatter følgende: Innledning, kvartær- geologi generelt, kvartærgeologi innen mandatområdet, Grus- og ... Sammenfattende bemerkninger Litteratur: økonomisk geologi Utredningen er trykket og utgitt i NOU nr. 18 A og nr. 18 B 1978 ...
... naturressurser og til å gi almenheten kunnskaper om landets geologi. Dette skal bl.a. skje ved utbygging og drift av sentralarkiv for data ... referanser til kart, rapporter og publikasjoner om norsk geologi lagt inn, og en rask innlegging av referanser vil bli prioritert i ...
A combined geological, geophysical and geochemical exploration project aimed at finding new ore reserves in the vicinity of the Bleikvassli mine, Nordland county was initiated by NGU in 1993. A number of the anomalous areas detected during this regional survey were followed up with more detailed investigations. One of these was the Grasvatnet area where detailed geological mapping revealed sulphide-impregnations with restricted thickness and extent.
Rapporten er på engelsk og har følgende innholdsfortegnelse: - Introduction. - Summary of the geology. - Observations. - The geophysical anomalies. - Conclusions. - Bilag: 1. Diagram of 206 joint - directions between coord. 9200 - 9400X / 10 000 - 10 550Y. 2. Structural map of a part of Ulveryggen, M: 1:1 000. 3. Provisional map of the position of the most inportant E.M. anomalies and their relation to the geology in the coordinate area 9000 - 9450X / 9450 - 9550Y, M: 1:1 000. 4.
Geological and geophysical investigations in Vesterålen were carried out during 2015 and 2016 with additional funds from the Nordland County Administration. A first report (Gautneb, et al., 2017) emphasizes the geological aspects of the graphite prospecting (trenching, sampling, analyses, mineralogy and beneficiation tests). This report describes the results from ground geophysical mapping of graphite mineralisations at five locations in the Vesterålen area.
Rapporten inneholder referat fra et arbeidsmøte i Sundsvall 1981, der fore- løpige geokjemiske resultater i Nordkalottprosjektet ble lagt frem for diskusjon. Deltagerne i arbeidsmøtet var foruten nordiske geologer og geo- kjemikere følgende inviterte forelesere: E.M Cameron, R. J. Howarth og A.W. Rose.
Boringene foregikk på grunnlag av tidligere geofysiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 150. Det ble boret 3 hull på tilsammen ca. 400 meter. Borhull nr. 1 er beskrevet av geolog H. Wennervirta. Borkjernene er lagret ved NGU. Boringene ble utført i 1955.
Boringene omfatter ett hull som ble satt på for å undersøke sparagmittformasjonen.Hullet har en lengde av 357,40 meter. Det foreligger ikke nøyere angivelse av hvor hullet er plassert. Hullet ble anvist av geolog J. O. Englund.
Rapporten er en brukermanual for programsystemet GRASP (Geological Retrieval And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing av data og enkel statistikkberegning.
With knowledge of geology in place, along with more efficient methods for extracting resources and improved recycling of metals and minerals, a more environmentally-friendly mineral value-chain can also be developed in Norway.
The GESTCO (GEological STorage of CO2) from fossil fuel combustion project comprises a study of the distribution and coincidence of thermal CO2 emission sources and location/quality of geological storage capacity in Europe. The GESTCO project is a joint research project conducted by 8 national geological surveys and several industry partners/end users, partly funded by the European Union 5th Framework Programme for Research and Developmen.
Åknes is known as the most hazardous rockslide area in Norway at present, and is among the most investigated rockslides in the world, representing an exceptional natural laboratory. This study focuses on structural geology on five zones to interpret and understand the geometry of the rockslide area. The interpretations are further used to build a geological model of the site.
The Mjølnir impact crater was discovered in seismic reflection data in the 1990's and the detailed structure is well established. The submarine crater, situated in the southwestern Barents Sea, is believed to have a crater diameter of about 40 km, and a shallow relief (About 50 m). The crater is buried under a layer of sediments. Stratigraphic relationships (drill core 7329/03-U01) indicate a Cretaceous formation age around 140 Ma.
... bilder og Twitter (NGUgeology) for flere nyheter om geologi enn vi har på Facebook. Tallene nedenfor ble hentet ut den 16. januar ... om samlesiden NGU-skole, hvor du finner enkle fakta om geologi, nådde 12.273 personer. Det betyr at over 12.000 personer har fått ...
... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og hvor skredene utvider ... Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsne- og utløpsområdene. ...
NGU gjør 185 berggrunnskart i målestokk 1:50 000 tilgjengelig på nett som pdf-produkter. Dette vil gi nye muligheter til de som benytter geologiske kart.
... år).  Årets tema er " Geopark og geologi - Formidling og teknologi " og seminaret holdes i Geopark ... høst GeologiensDag for å få barn og unge interessert i geologi. De siste årene har det vært over 20.000 besøkende på rundt 80 ...
The field trip of the 3rd Slope Tectonics conference visits areas of past rock slope failures and present-day unstable rock slopes and aims to discuss the structural and geological conditions of these sites, the morphologies and tectonic fabrics induced by slope movements and the role of glaciers, isostatic uplift and major faults in the development of rock slope failures.
... Kartleggingen ble utført i regi av NGUs GEOS-prosjekt (Geologi i Oslo-regionen). Fylkesmannen i Østfold og Østfold ...
Forekomstens navn og koordinater: se sammendrag I forbindelse med grunnvannsundersøkelser i Aure er det utført geofysiske målinger over mulig grunnvannsførende sprekkesoner vedr: - Dromnes (UTM 4851 70291) - Lesund (UTM 4732 70231) - Vihals (UTM 4845 70243) - Vågos (UTM 4718 70049) Hensikten var å vurdere best mulig borpunkter. Ved alle de 4 områdene er det påvist geofysiske anomalier som indikerer oppsprekning, og i samtåd med geolog er det satt ut brønner.
... forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene ...
The Geological Survey of Norway is in the process of carrying out and inventory of hard rock aggregate deposits in coastal Norway. This report contains a catalogue of Norwegian coastal quarries at present in production areas along the coast of southern Norway. 5.8 million tons of aggregates was exported to Europe in 1966 and ca. 1 million tons was used offshore.
... av NGU. En sammenstilling og tolkning av forekomstenes geologi er utført på bakgrunn av disse boringene og geologisk kart. ...
... Profilene viser boringene 1971.1975, med registrert geologi og en grafisk fremstilling av analyseverdien for sulfidbundet nikkel ...
... avholdes i samarbeide med Statens lærerkurs. Tema er: "Geologi, menneske og miljø". Kurset avsluttes med en kort ekskursjon med rute ...
The report introduces the NGU TFEM-85 time- and frequency-domain electromagnetic system developed at the Geological Survey of Norway. A generel description of the system design, and a more Specific description of the receiver-coil system, the receiver, the transmitter and the power supply units is given. The report does not include details of the theory, the hardwares and the programs.
This report describes the final results from the project: Sedimentation, tectonics and uplift in Vesterålen. Phase 1 - Localizing near-shore faults and Mesozoic sediment basins, run by the Geological Survey of Norway (NGU) as a joint project with Statoil. Norsk Hydo and Enterprise Oil Norge Ltd.
On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magneric, VLF and Slingram survey over Tjønnvollmyra area. Tjønn- vollmyra is located 20 km east of Ålen in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Hekicopter EM survey done over the same area in 1999.
This report considers: 1) The prospectivity of different parts of the Råna intrusion: 2) Data sets generated from core drilled in 2006 (and relevant core drilled by Outokumpu and NGU) and possible correlations indicated by the geology of the cores, 3) The significance of microprobe data from different parts of the Råna intrusion and 4) Possible targets for further work.

Sider