Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

218 resultater
... Large PDF file (4806 kB) Bergen Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Bergen . ... Large PDF file (6027 kB) Mo i Rana  Gellein, J.: Aeromagnetisk anomalikart, Mo i Rana ...
... Large JPG file (3445 kB) Bergen Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Bergen . ... (3825 kB)     Mo i Rana Gellein, J.: Gravimetrisk residualkart, Mo i Rana ...
... Det er utført georadarundersøkelser ved 6 lokaliteter i Haustdalen i Alvdal kommune. Undersøkelsene inngår som forstudier i ... hovedfagsoppgave ved Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Formålet med målingene var å kartlegge mektighet og sammensetning av ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 99.012 I samarbeid med Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen har NGU uført geofysiske målinger over deponier lokalisert i området ...
Bøe, Reidulv Rise, Leif 0800-3416 99.036 I perioden 1992-1996 utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske ...
... Rise, Leif Olsen, Heidi A. 0800-3416 97.088 I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU,Havforsknings- instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, to maringeologiske ...
... R. T. 0800-3416 PCB og brommerte flammehemmere i Norge og arktis 2003.096 Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger ... bygg i Trondheim hadde PCB-forurensede yttervegger. I Bergen var 30% av bygningene PCB-forurensede. Dette indikerer at det har vært ...
... jan Steinar Storrø, Gaute 0800-3416 2002.078 I forbindelse med forprosjektet til "Miljø- og samfunnstjenlige tunneller", ... publisert av NGU i samarbeid med Universitetet i Bergen. Bh 1, Folvåg er boret gjennom en markert sprekkesone (lineament). ...
... Jan 0800-3416 99.083 Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske ... barneparker, barneskoler, lekeplasser og balløkker i Bergen og Laksevågs sentrale deler, foreslås det at jorden på disse stedene ...
... Tore 0800-3416 2002.103 Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble ... funnet PCB i ytterveggene. I en tilsvarende undfersøkelse i Bergen, der samme metodikk har vært brukt, er det påvist PCB i ytterveggene ...
... that outcrop in the coastal region of west Norway between Bergen and Trondheim. These occurrences lie within the socalled Western Gneiss ...
... kunnskap bidra til mer dialog og riktige avgjørelser i årene som kommer, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk ... og Sandberg, som møttes til sitt første dialogmøte i Bergen i november 2011. Nå er partene enige om tre hovedpunkter i det ...
... studiested har sine spesialområder og – tilbud, noe som i neste omgang har betydning for studentenes fremtidige jobbmuligheter. Her ... som for de fleste andre studier.   Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap (GEO) Profil: GEO utfører forskning ...
... NGUs Einar Dalsegg ved det ene staget som måler bevegelse i Åkernesremna. - Geofysiske data viser at dybden av ... Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune. ...
... sommeren 2010. Klikk på kartet for større versjon. I sommer skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreta tidenes mest ... og andre husvære. Vi vet at slike bergarter opptrer i Bergen. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på ...
... det småskala produksjon av blokker som vesentlig blir solgt i Norge. Gravstein og fasadeplater er vanlige produkter. Siden trondhjemitt er ... Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ...
... Kari Sletten (t.h.) og geolog Anja Midttun gransker skred i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Her er de to i Hjelledalen over ... Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. ...
Ivar Giæver, som vant Nobelprisen i fysikk i 1973, holder foredrag ved NGU 24. mars 2003. Ivar Giæver ble født i Bergen i 1929, vokste opp på Toten, ble utdannet fra Norges Tekniske Høyskole ...
... inn kabler etter å ha skutt seismikk på en elveslette i Erdalen i Stryn kommune. SMELL: ... Prosjektet er et samarbeid mellom NGU og Universitetet i Bergen. Les mer: SEDITRANS Kontaktperson ved NGU: ...
... KLAR: Victor Melezhik gleder seg til å ta fatt på arbeidet i Russland. PÅ VEG: Victor ... nylig etablerte Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen med på prosjektet, men vi ønsker samarbeid og kontakter med både ...
Rallarvegen - no også i innbunden form. Klikk på biletet for å sjå i stort format. ... til dagleg førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Bergen. I tillegg har Helge Henriksen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn ...
... uttak for stein er en av Trondheims største utfordringer i årene som kommer. Kommunen bør samarbeide tettere med sine naboer for å ... være et alternativ hvis det finnes egnede steder. I Bergen drives et pukkverk under jorda, og etter at massene er tatt ut, brukes ...
GRUNNVANN: Tettstedet Eresfjord hvor det nå er satt i gang produksjon av flaskevann. Foto: B. M. Øverås DESIGN: ... Eresfjord i 1992, i et samarbeid mellom NGU, Universitetet i Bergen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nesset kommune. Follestad ble ...
Faktisk skjer det flere små jordskjelv i Norge hvert eneste år. Spesielt fra Helgelandskysten rapporteres det ofte om skjelv i størrelsen 2-3 på Richters skala.  Øystein Nordgulen - ... årsaker til jordskjelv her. I følge Universitetet i Bergen, målte jordskjelvet i Trondheim 2,0 på Richters skala. Til ...
I dag er undergrunnen ofte oversett i bærekraftig byutvikling. Dette til tross for at den bokstavelig talt bærer ... på terreng, bygninger og infrastruktur. Som vist i Bergen og Oslo, er det i mange områder, spesielt i våre middelalderbyer, ...
... S. Heier ble hedret med den høythengende Brøggerprisen i 2007. Foto: Halfdan Carstens  Knut Heier var tradisjonsbæreren som ble ... 12 stillinger til de tre norske universitetene (Oslo, Bergen, Trondheim) i 1972 for å styrke undervisning og forskning i forbindelse ...
Fjellene i Antarktis er de minst utforskede toppene på jorda. Innflyvning ... Foto: Ane K. Engvik Geologene er på plass i Antarktis; fra venstre Per Inge Myhre (NP), Joachim Jacobs (UiB) Synnøve ... Polarinstitutt, med deltakere fra både Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse. Teamet utgjør fire forskere delvis ...
... av nasjonalbergarten larvikitt ble avduket av Ola Borten Moe i Stortingets næringskomite. Her flankert av kunstneren Martin Kuhn (t.v.), ... Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til ...
... Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i klimagassutslippene på 0,4 prosent i 2018 i forhold til året før. Dette ... feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av utslippene, der mesteparten ...
... er vann som fyller og strømmer igjennom porer og sprekker i undergrunnen. De ulike mineralene i berg og løsmasser som vannet passerer ... Det første vannbårne Giardia-utbruddet i Norge fant sted i Bergen i 2004. Forskning viser at norsk drikkevann normalt inneholder ...
... sprekker på større vanndyp er også vist.  I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 m ned i ... Professor Haflidason ved Universitetet i  Bergen har tatt kjerneprøver i den nedforkastede forsenkningen. Materiale som ...
Miljøgiften PCB ble produsert i størst omfang mellom ca 1930 og 1975. Grunnet PCBs giftige egenskaper ble stoffet forbudt i 1980. Selv om PCB er faset ut i mange av de tradisjonelle produktene i ... denne måten kartlagt rundt forbrenningsanlegg i Trondheim, Bergen og Kristiansand.  Dioksiner dannes først og fremst ved ...
... 0800-3416 MINN KGB - Kautokeinogrønnsteinsbeltet i 3D 2014.021 For å kunne gjennomføre effektive malmletingskampanjer ... profil som ble samlet inn i 2012 av Universitetet i Bergen. Opp til 40 m tykke løsmasser finnes ved Fiednajohka og Riednajavri. ...
... Volden, Tore Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 PCB i stående bygningsmasse 2008.080 Et estimat over hvor mye PCB7 som kan ... fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Tromsø, Trondheim, ...
... 0800-3416 99.049 Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder ... bort. Prøvene ble lagret på gassflasker og samme dag send i en nedkjølt tilstand til Tauw Milieu Laboratorium i Nederland for analyse av ...
... opp, heves og skyves fra hverandre over mange millioner år. I bruddsonen kommer vulkanske rygger opp fra jordens indre. Spørsmålene ... prosjektet av professor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen, og det kommer til å vare i årtier fremover. NGUs kartlegging av ...
... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter på havbunnen og sendt til undersøkelse ved Avdeling for ...
... (NGU), og omfatter oppbygging av et kunnskapssenter ved NGU i Trondheim. Senteret blir i hovedsak finansiert av Norsk Romsenter med 14 ... pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, Trondheim og Bergen har vært forsøksbyer, hvor det er kartlagt innsynkninger på ...
... Litvinenko har vært sjefkoordinator for boreprosjektet i Russland. KRUMTAPPER: ... i USA, samt Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen. ICDP finansieres av deltagerlandene Canada, Finland, Japan, Kina, ...
... fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Universitetet i Bergen (UiB) og Landbrukshøgskolen på Ås (nå UMB) startet ... kunnskap om isens bevegelser og påvirkning på landskapet i Rogaland. Lite ante de om at resultatene deres skulle gi grunnlag for ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.