Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... av en ny metode for nivåjustering av VLF-EM aerogeofysiske data. Rapporten er en del av NGU-prosjekt 2828.00; "Utvikling av metoder for nivåjustering av flymagnetiske data". Rapporten gir en generell beskrivelse av VLF-EM nivåjustering av VLF-EM ...
... Lundin, Erik 0800-3416 2003.089 Aeromagnetic data from the Røst Basin (RAS-03) were acquired in 2003 and compiled with neighbouring data-sets. The new Ra 3 compilation (Røst Aeromagnetics 2003 consisting of ...
... 95.040 A combined interpretation of new aeromagnetic data (NAS- 4), existing offshore and onland gravity and new petrophysical data between 64°30' and 68°N is repor- ted. Data from the Nordland ...
... - MTFC Integrated 2010.049 Gravity and magnetic data were acquired in the area of Eidsøra, close to Tingvollfjorden, where ... of the Møre-Trøndelag Fault Complex are proposed. The new data assist in identifying the fault segments and to gain a better ...
... geologiske undersøkelse finnes store mengder geokjemiske data, opp- rinnelig innsamlet i malmleting. Vi vil forsøke å utnytte disse data i geo- medisinsk forskning. Med støtte av Landsforeningen mot kreft, har ...
... UTbygning 2016.048 Refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange ... med ny versjon av programmet Res2DInv. Disse nye data er deretter samtolket med resultater registrert under drivingen av tunnelene. Tomografisk inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette ...
... North Norway), NGU needed a reprocessing of all radiometric data available from the Finnmark and northern Troms counties. It was also of interest to merge and compile these data with the recent radiometric data acquisition from MINN airborne ...
... The purpose of this report is to review how bathymetric data may be used to characterize seabed terrain with a view to benthic habitat ... characterisation are reviewed next, showing how bathymetry data can play an important role delimiting geomorphic features and benthic ...
... diurnal variations (auroral zones) can make levelling of data a great challenge. This report describes levelling of an aeromagnetic ... levelling techniques fail. Levelling of aeromagnetic data: a comparison of established techniques and an introduction to median ...
... Beskrivelse av program for å lage plottefil med magetiske data fra helikoptermålingene. Det er også beskrivelse av et program for å ... Programmer for å lage og korrigere plottefil med magnetiske data fra helikoptermålingene. ...
... Programmet plukker ut et subområde fra de flymagnetiske data og deretter bestemmes hvilke variable fra dette sub- området man ønsker ... for seleksjon av subområde for behandling av flymagnetiske data. ...
... km2 over the Røst Basin offshore Lofoten, Northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, loop closure levelling and floating differential ...
... UTbygning 2019.014 Refraksjonsseismiske data, samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange nordlige ... med nyeste versjon av programmet Res2DInv. De samme data er tidligere reprosessert og samtolket med observasjoner fra ... evaluert. Reprosessering og ny samtolking av geofysiske data med resultater fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i ...
... beskrives rutiner for manuell innlesning av geofysiske data. Her inngår også en liten database hvor informasjon om de enkelte ... for innlesning, korrigering, bearbeiding og uttegning av data fra geofysiske bakkemålinger. ...
... profiles, long-offset seismic reflection and petrophysical data the crustal structure was modelled. Seismic horizons provided by Statoil ... Trøndelag Platform. 3D modelling of gravity and magnetic data in the Trøndelag Platform ...
... of radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired using a fixed-wing air- craft from the Geological Survey of ... flight heights were generally higher and more variable. The data were processed by the Geological Survey of Norway using processing ...
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1) Landsat-1 data og 2)digitaliserte, multispektrale flybilder. Oppløselighet på bakken i ...
... km2 in the Barents Sea, offshore Finnmark, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, statistical levelling, floating differential ...
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1)Landsat-1 data og 2) digitaliserte, multispektrale flybilder, oppløselighet på bakken i ...
Finne, Tor Erik 0800-3416 85.082 Data for breddegrad, skydekke, frost-, nedbør- og tåke-døgn, folketall, og ... korrelert med folketall i kommunen. Sammenstilling av data for hudkreft og klima geografi i 56 norske kommuner. ...
... of the reflectivity, field measurements and spectral data collected with an airborne hyperspectral scanner. Even though the field ... vegetation in the area. Testing of hyperspectral scanner data for prospecting of ferro- eclogite in the Førdefjord area, Western Norway ...
... i humus er videre anskueliggjort ved hjelp av data- maskintegnede kotekart. Det er gjort forsøk på å trekke frem Fe-Mn ... Humusgeokjemi i Nord-Trøndelag. En videre bearbeiding av data fra Landsskogtakseringen 1960. ...
... undersøkelse. I prosjektet skal NGU tilrettelegge data fra Grus- og Pukkdatabasen og foreta en klassifisering av forekomstene med ... og tematisk kart. Sand, grus og pukk i Rana kommune. Data lagt til rette for bruk i arealplanlegging og ressursforvaltning. ...
... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data from the Norwegian Sea between 67°N and 71°N is reported. Most of the ... to basement estimates based on gravity and aeromagnetic data are 5 km and 10 km, respectively, in the Ribban Basin. The discrepancy ...
... En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er ... Vestfjorden-Vanna- forkastningskomplekset. Fra gravimetriske data kan opptil 6 km mektige sedi- menter tolkes på Finnmarkplattformen. En ...
... Jan Reidar 0800-3416 90.163 New Arctic aeromagnetic data from Spitsbergen, Svalbard Archipelago, have been interpreted. The depths ... magnetic source rocks have been interpreted using profile data, and the interpretation shows that the magnetic basement is deeper than 3 ...
... images of aeromagnetic, gravimetrid and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements and VLF ... Rift, AKR, van be outlined from the geophysical data. The Ciednjaljåkka-Boaganjav'ri Lineament and the Soadnjujav'ri ... Finnmark, Norway: combined interpretation of geophysical data. ...
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar images, ... a smaller area of interes. This will result in an increased data density as well as more accurate velocity field. Future monitoring will be ...
... on the diurnal variations of the magnetic field during the data processing. Central North Sea Aeromagnetic Survey 2010 (CNAS-10) data acquisition and processing ...
... bedømmelse, XRI-analyser og høyoppløselige seismiske data. Dateringsanalysene fra tre stasjoner gir varierende resultater. Datering ... 1955 til Tsjernobylkatastrofen i 1986. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, ...
... of unstable bedrock in the area. Processing of resistivity data took place with the Res2DInv software version available at the time ... vertical or inclined fracture zones. Reprocessing of ERT data from Åknes, Stranda Municipality, Møre and Romsdal County ...
... helikopter i Sør-Norge 2015.016 Tolking av magnetiske data indikerer flere forkastnings-/svakhetssoner som må krysses med den ... ved Molde. Tolkning av svakhetssoner fra magnetiske data målt fra helikopter ...
... sonar, collected high resolution sub-bottom profiler data with a Kongsberg S40 Topas parametric source, and aquired grab samples and ... the seabed. Operations of Subsea Systems (SOSS) - sea bed data from the physical test site in the Trondheimsfjord ...
... i Varangerfjorden (Finnmark). Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - ...
... Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... ved Rein kirke i Rissa, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger ...
... Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data. ...
... 0800-3416 2001.060 Interpretation of potential field data from the Nordland VI-VII area ...
Det er i dette arbeidet gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for gravimetri og petrofysikk og geologiske kart i målestokk 1:250 000. Dekkebergartenes tykkelse over grunnfjell er beregnet.
... undersøkelser foretatt i 1987 omtales kort. Data for malmsonering for Bordvedåga-forekomsten, analyser fra ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.