Nytt verktøysett i mineralleting

Image
Forsker bruker georadar på fjell
NGU og Georgios Tassis har bidratt i prosjektet blant annet med bruk av georadar. Et signal blir sendt nedover i bakken, møter ulik geologi på sin veg, og blir returnert tilbake til overflaten. Georadar kan monteres på ulike plattformer. Arkivfoto: Gudmund Løvø
GÖTEBORG: Et europeisk forskningsprosjekt har utarbeidet en ny verktøykasse til bruk i leting etter mineraler for det grønne skiftet. Tysfjord i Nordland har vært et av testområdene.

100-millionersprosjektet «Greenpeg» ble nylig presentert under det 36. nordiske geologiske vintermøtet i Göteborg. 60 forskere fra 13 institusjoner har i tre år bidratt i arbeidet, deriblant flere geologer og geofysikere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kvarts og litium

- Vi har utviklet teknologi som kan finne og avgrense pegmatitter med høyrene kvartsavsetninger eller som er rike på litium, forklarer tidligere NGU-forsker, professor Axel Müller ved Universitetet i Oslo. Han har koordinert prosjektet, som startet i 2020 og som skal avsluttes i år.

Pegmatitt er en bergart som gjerne opptrer i form av ganger eller linser i en vertsbergart. Pegmatitter i Tysfjord-granitten inneholder høyren kvarts, mens man finner pegmatitter med litium på de to andre teststedene i prosjektet; Wolfsberg i Østerrike og Leinster i Irland. Kvarts er viktig blant annet i solcelleproduksjon og i fiberkabler, mens litium brukes i oppladbare batterier.

«Kritiske» råvarer

På det geologiske vintermøtet ble det påpekt at målet med det nye verktøyskrinet er å bidra til å redusere Europas avhengighet av import av «kritiske» råvarer. Dette er metaller og mineraler med stor økonomisk betydning og høy forsyningsrisiko.

«Målet har vært å etablere et sett leteverktøy til bruk for småskala malmforekomster av høy kvalitet. Verktøysettet kan enkelt distribueres og gjøres tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter, lete- og gruveselskaper», opplyser Axel Müller i sitt sammendrag til vintermøtet.

Image
Axel Müller på talerstolen.
Professor Axel Müller orienterer her om det store europeiske prosjektet «Greenpeg» på det nordiske geologiske vintermøtet. Foto: Gudmund Løvø

Innovative resultater

Resultatet av det innovative forskningsprosjektet er blant annet det første europeiske « nose stinger»-magnetometeret for helikopter, et utstyr som tillater undersøkelser helt ned til 50 meter over bakken. Et annet resultat er en NGU-utviklet ny seismograf, som bruker en såkalt piezoelektrisk effekt for rask og effektiv påvisning av pegmatitter i bakken. Et tredje er et dronebåret hyperspektralt bildesystem.

Image
Georgios Tassis på talerstolen.
Forsker Georgios Tassis forklarer bakkegeofysikken NGU har bidratt med i prosjektet. Foto: Gudmund Løvø

På det geologiske vintermøtet orienterte NGU-forsker Georgios Tassis om arbeidet NGU har gjort med bruk av georadar og elektriske motstandsmålinger i Tysfjord-området. NGU har også gjort en del strukturanalyser i prosjektet, og står altså også bak den nyutviklede seismografen.

«Greenpeg» 2020-2024 er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020.

Nyhetsarkiv