Kritiske mineraler: NGU styrker sitt internasjonale samarbeid

Image
NGUs avdelingsdirektør Henrik Schiellerup på talerstolen under EIT Raw Materials Summit i Brussel 16. og 17. mai 2023. Her fremmet han betydningen av norske kritiske mineraler for europeisk råvareforsyning. 850 personer var samlet på dette toppledermøtet, der de diskuterte europeisk råvarepolitikk, utfordringer og muligheter. Foto: NGU
European Institute of Innovation and Technology (EIT) er et EU-initiativ som jobber for å styrke Europas konkurranseevne gjennom forskning, teknologiutvikling og innovasjon. EIT Raw Materials er et partnerskap under EIT, som blant annet initierer prosjekter innenfor geologisk kartlegging, mineralleting og utvinning. NGU går nå inn som nettverkspartner i EIT Raw Materials.

Råvareforsyning, ikke minst tilgangen til kritiske mineraler og metaller, kommer stadig høyere opp på EUs og Norges politiske agenda. NGU er tildelt øremerkede midler for å styrke satsingen på kritiske mineraler og metaller, og aktiv deltakelse på internasjonale arenaer er viktig i denne satsingen. Norge og Norden har mange forekomster av kritiske mineraler og metaller som er viktig for europeisk råvareforsyning.

NGU på talerstolen i Brussel

- EIT Raw Materials har mer enn 400 medlemmer og er verdens største partnerskap innenfor råvaresektoren. Som nettverkspartner kan NGU bygge nettverk, søke midler og delta i prosjekter som bidrar til mineralkartlegging, -leting og fremtidig utvinning i Norge. Her kan vi samarbeide tett med våre nordiske søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark, norske universiteter og norske industriaktører, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup.

Schiellerup deltok nylig på EIT Raw Materials Summit (toppledermøte) i Brussel, som samlet totalt 850 deltakere. Fra talerstolen understreket han betydningen av samarbeid mellom Norge og EU for å sikre forsyning av kritiske råvarer, som for eksempel kritiske mineraler og metaller som premisser for batteriproduksjon og annen grønn og bærekraftig teknologiutvikling.

NGUs første nettverksmøte i EIT Raw Materials i Stockholm

Denne uken deltar NGU ved seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly for første gang på nettverksmøte i EIT Raw Materials. Også her blir betydningen av Norges samarbeid med EU vektlagt.

- Nettverksmøtet i Stockholm er en god mulighet for NGU til å etablere tettere kontakt med nåværende og potensielle samarbeidspartnere i EIT Raw Materials. EUs forslag til Critical Raw Materials Act er naturlig nok høyt oppe på agendaen, og møtet er en god arena for å få et enda tydeligere av hvordan NGU best kan bidra med nye initiativ som et svar på behovet for kritiske mineraler, forteller Kari Aslaksen Aasly.

Les mer

Nyhetsarkiv