Stor brukerundersøkelse: Si din mening om NGU

Image
Jose Santiago Pullarello plasserer en GPS-måler på et fjell. Marie Bredal er i bakgrunnen.
Fra felt til folk: NGUs geologer ute på feltarbeid for å innhente data til kart. Foto: Geir Mogen

NGU gjennomfører en stor brukerundersøkelse blant alle som benytter NGUs kart, data og øvrige tjenester.

I denne undersøkelsen kartlegges brukernes opplevelse av kvalitet, bruksverdi og tilgjengelighet av NGUs kart og data.

Brukerundersøkelsen gjennomføres på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og alle svar er anonyme.

Les mer om hvordan personvern blir ivaretatt i vår personvernerklæring.

Nyhetsarkiv