Mer penger til boreprogram

Image
Øystein Nordgulen på talerstolen
Seniorforsker Øystein Nordgulen ved NGU har vært styreleder i ICDP i to år. I Göteborg presenterte han boreprogrammet for en stor samling interesserte geologer. Foto: Gudmund Løvø
Forskningsrådet øker sin bevilgning til det internasjonale boreprogrammet ICDP til 100 000 dollar pr. år fram til 2028. – Et godt og positivt signal, sier avtroppende styreleder i programmet, seniorforsker Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Nordgulen presenterte International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) under det 36. nordiske geologiske vintermøtet i Göteborg nå i januar.

Må bore dypt

- Etter 27 år har ICDP vist seg å være svært vellykket, det fremmer internasjonalt samarbeid, involverer studenter og forskere i tidlig karriere, og har gitt banebrytende oppdagelser. Samtidig er alle borekjerner bevart for framtidig forskning, forklarer Nordgulen.

23 medlemsland er inkludert i ICDP, i tillegg til samarbeidspartneren Unesco.

- Det er ofte nødvendig å bore dypt når vi ikke klarer for å løse geologisk viktige samfunnsmessige og vitenskapelige utfordringer ved bare å ta prøver på overflaten. Men det er dyrt, og den finansielle støtten fra institusjoner i medlemslandene er helt nødvendig, understreker Øystein Nordgulen.

NGU administrerer det norske medlemskapet i ICDP på vegne av Forskningsrådet. NGUs innsats i ICDP er i tillegg til Nordgulen, ivaretatt av seniorforsker Aivo Lepland og avdelingsdirektør Henrik Schiellerup.

Temaene for ICDP er miljøendringer, geofarer, georessurser, og livets opprinnelse og utvikling gjennom geologisk tid.

40 publikasjoner

Basert på omfattende og grundige vitenskapelige vurderinger er det de siste 27 årene gjennomført 67 boreprosjekter i regi av ICDP rundt omkring i verden. Nordgulen peker blant annet på det vellykkede NGU-ledede FAR-DEEP-prosjektet fra 2007, hvor det ble gjennomført dype boringer i Russland.

Kjerneprøvene her representerer en tid med dramatiske omveltninger på vår planet for mellom 2,5 til 2 milliarder år siden. Da opplevde jorden en betydelig økning av oksygen i atmosfæren. Fortsatt kommer det internasjonale forskere til NGU for å studere disse kjernene, og prosjektet har så langt resultert i 40 vitenskapelige publikasjoner i tillegg et trebinds bokverk publisert av forlaget Springer.

- Det er mange spennende forslag som kommer inn. Tre prosjekter er så langt gjennomført i Skandinavia, men vi har tre-fire nye på gang som etter hvert kan bli godkjent og finansiert, sier Nordgulen.

Boreprogrammet ICDP ledes fra forskningsinstitusjonen GFZ i Potsdam, som også er vertskap for en operasjonell støttegruppe for prosjektplanlegging og teknisk assistanse.

Geologisk vintermøte

Over 40 NGU-ere bidrar med foredrag eller er medforfattere under det 36. nordiske geologiske vintermøtet, hvor NGU også er til stede på stand. I tillegg presenterer NGU-forskere 12 egne postere under konferansen.

Nærmere 500 deltakere fra hele Norden deltar på møtet.

Det er den svenske interesseorganisasjonen Geologiska Föreningen som står bak årets arrangement. Konferansen arrangeres på rundgang i Norden annethvert år, i år altså i Svenska Mässan i Göteborg hvor også det aller første nordiske vintermøtet ble holdt - i 1954.

Nyhetsarkiv