Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

89 resultater
... redusere mulige arealkonflikter. Leder for NGUs lag for Industrimineraler og metaller, Ron Boyd, er på sin side også opptatt av det ...
Schiellerup, Henrik 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller Mineralressurser 2016.017 In late April ...
Boyd, Rognvald 0800-3416 Formidling og brukerkontakt - Industrimineraler og metaller 2011.030 Målet med rapporten er å foreta ...
... går etter planen. Interessante forekomster av malm, industrimineraler, naturstein og sand, grus og pukk er undersøkt. For sand, ...
... I Saltdal kommune er det 21 registrerte forekomster av industrimineraler i NGUs datase. Ingen av disse er i drift i dag. Det er i ...
... prospektering etter sulfidmalmer og ved undersøkelser av industrimineraler som f.eks. karbonatråstoffer. Ved NGU-Lab har det ...
... Smelror ved NGU. Leder Are Korneliussen ved Laget for industrimineraler og malm ved NGU understreker at mineralressursene i Norden ...
... arealforvaltning. Det er ikke bare metaller og industrimineraler som er viktige i omstillingen, men også byggeråstoffer. Her ...
... og i Sogn og Fjordane i den indre delen av Sognefjorden (se industrimineraler). Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.